Odsouhlasila se totiž stavba nového nerezového bazénu pro děti. Bude na něj nutné vynaložit tři miliony korun. Tato investice byla na prosincovém zastupitelstvu schválena při projednávání rozpočtu na letošní rok.

Práce by měly být dokončeny ještě před začátkem sezony, tedy v květnu nebo červnu. Současný betonový bazén už nevyhovoval požadovaným hygienickým normám, velmi složitě se čistil, a proto bylo nutné uvažovat o novém.

„Pro malé děti je bezpečnější koupat se v brouzdališti než v otevřeném jezeře. Navíc ne všechny děti dobře snášejí vodu z přírodní nádrže," uvedl ředitel Sportovně rekreačního areálu Hlučín Petr Breitkopf. Prostor Hlučínského jezera přitom v současné době není jednoduché rozvíjet.

Velká část lokality je totiž vedena v záplavové zóně a dokud nedojde ke zrealizování velké revitalizace, nemohou zde být provedeny žádné úpravy. Právě na tuto skutečnost se při plánování stavby nového bazénu myslelo.

„Lidem jsme alespoň nějakým způsobem chtěli zpříjemnit pobyt u jezera. Bazén se nám podařilo umístit do míst, jichž by se budoucí práce při sanaci území neměly dotknout," poznamenala hlučínská místostarostka Blanka Kotrlová.

Pro celou oblast je revitalizace klíčová. Od 60. do 80. let minulého století se zde totiž těžil štěrkopísek. Při povodních v roce 1997 bylo celé území včetně přilehlých komunikací zatopeno. Další, byť menší, záplavy se opakovaly v letech 2006 a 2007.

Stát poté převedl stavbu vodního díla Hlučínského jezera na město Hlučín. Projekt zahrnuje hlavně navýšení hrází řeky Opavy nad úroveň stoleté vody, zpevnění břehů, rekonstrukci objektů štěrkovny a odstranění následků po těžbě štěrkopísku. Obnovit by se tedy měla krajina, zeleň, přirozený vodní režim i poškozené a zničené komunikace.

Rozpočet na celou revitalizaci předpokládá náklady převyšující 800 milionů korun. Úpravy by od zahájení měly trvat tři roky. Hlučín už z městské pokladny investoval do přípravy projektů 9 milionů. Projektová dokumentace, jež byla hrazena z dotace, spolkla 40 milionů.

Vzhledem k tomu, že jde o nadlimitní zakázku, musí být schválena vládou. Revitalizace by se přitom nedotkla pouze Hlučína, ale také dalších obcí nacházejících se v blízkosti jezera, mezi něž se řadí třeba Kozmice, Dobroslavice, Jilešovice nebo Děhylov.

Hlučínský starosta Pavel Paschek v loňském roce kvůli tohoto projektu několikrát zavítal do Prahy a využíval každé návštěvy ministrů v Ostravě. Všem se snažil vysvětlit, jak je projekt pro Hlučín a okolí důležitý.

„Těžko říci, zda se mi podařilo ministry přesvědčit. Většina z nich tvrdí, že jeho důležitost chápe. Ovšem pro letošní rok se mi asi nepovedlo dosáhnout toho, aby vláda projekt zařadila mezi své priority. Podle vyjádření některých ministrů je třeba nejprve dokončit rozdělané projekty," vysvětloval čelní představitel Hlučína a jedním dechem dodal:

„Přesto pořád věřím, že se podaří zajistit peníze na revitalizaci a rekultivaci hrází a okolí jezera dříve, než přijdou nějaké další povodně. Riziko, že se někde protrhnou hráze a voda spláchne některou z okolních vesnic, je opravdu veliké. A nerad bych jednou říkal, že jsme na ně opakovaně upozorňovali!"

Paschkova slova přitom nejsou scestná. Pokud by došlo na další povodně a hráze by stále nebyly opraveny, vlna půjde po řece Opavě a dál. V případě, že hráz nevydrží, pod vodou se ocitnou všechna města a obce nad jezerem až k polské hranici. Jedná se o Děhylov, Ostravu a Bohumín.

I z toho důvodu v Hlučíně překvapila zpráva, že se v Ostravě oprášil projekt týkající se splavnění řek Opavy a Odry, díky čemuž by až na Hlučínské jezero mohly doplout výletní motorové lodě. S představiteli města o tomto projektu nikdo oficiálně nejednal.

„Každé zatraktivnění oblasti samozřejmě vítáme. Jsem ale přesvědčen, že nejdříve se musíme postarat o bezpečnost, a teprve potom můžeme uvažovat o investici do turisticky atraktivního projektu, a to ještě tak, aby se neporušila ekologická rovnováha v krajině, toky se opět neznásilňovaly jako mnohokrát v minulosti a nerovnaly se, protože o to rychleji pak voda odtéká.

Že se k našim vodním zdrojům musíme chovat citlivě, nám loňská sucha, myslím, připomněla velmi důrazně," doplnil Pavel Paschek.