Starosta Hlučína Pavel Paschek nepochává nic náhodě. Už v květnu ministerstvu průmyslu a obchodu odevzdal hotový projekt na revitalizaci a rekultivaci Hlučínského jezera, následně se obrátil na všechny ministry se žádostí o schůzku. A zaklepání na správné dveře se mu pravděpodobně vyplatilo.

„Naposledy jsem se potkal tuto středu po zasedání vlády v Moravskoslezském kraji s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, který byl překvapen, že už máme projekt kompletně hotov. Zamlouval se mu," uvedl starosta Hlučína Pavel Paschek.

Před pár dny absolvoval setkání s ředitelem odboru poradců a poradkyň předsedy vlády Vladimírem Špidlou a už v březnu navštívil Štěrkovnu i ministr financí Andrej Babiš.

Pochvalně se k projektu vyjádřil i vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala: „Podporuji všechny projekty, které přinášejí pracovní místa. Tento projekt patří mezi ty dobře připravené, které mohou mít významný přínos pro zaměstnanost v našem regionu, navíc může přinést práci jak při sanačních a rekultivačních pracích, tak poté při dalším využití a rozvoji lokality.

Program, ze kterého by měl být projekt financován, bohužel ,běží' velice pomalu a schválené připravené projekty čekají velmi dlouho na realizaci. Ale věřím, že ministerstvo financí vyslyší naše opakované prosby, aby došlo k akcelerování revitalizačního programu," vysvětlil průtahy Cienciala.

Revitalizace by měla přijít zhruba na osm set milionů korun a jednalo by se o vůbec největší projekt v novodobé historii Hlučína.

Projekt bude financován z prostředků Ministerstva financí ČR a Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje jej doporučila k realizaci už v roce 2008. Město Hlučín už nyní do celé akce vynaložilo nemalé finanční prostředky.

V současnosti už má vydaná veškerá rozhodnutí nezbytná pro realizaci stavby, jejichž příprava však stála město zhruba devět milionů korun. Zejména šlo o výkupy pozemků.

„Náklady vynaložené státem na zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost se pohybují v řádech desítek miliónů korun," informovala pracovnice oboru městského majetku Jiřina Kosmová. Práce by měly od zahájení trvat tři roky.

Projekt sanace, rekultivace a revitalizace území štěrkovny Hlučín má za úkol především ochránit před povodněmi území Děhylova a Martinova. V případě rozvodnění řeky Opavy by se zde mohla vylít voda z Hlučínského jezera. Proto je nezbytné zvednout hráze nádrže a rekonstruovat technické vodní objekty.

Realizace projektu by tak mimo jiné umožnila rozvoj této turistické lokality. Ten je v současnosti omezen, protože je v záplavové zóně. V bývalém dobývacím prostoru se však bude obnovovat i dopravní infrastruktura zničená v důsledku těžby štěrkopísku.

„Kolem dvou set pracovních míst by mělo přibýt na Hlučínsku po dobu, co bude probíhat revitalizace Hlučínského jezera. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechal v červenci vypracovat Městský úřad Hlučín. Po ukončení všech sanačních a rekultivačních prací by následný rozvoj oblasti přinesl další desítky pracovních míst v oblasti turistického ruchu i v údržbě celé lokality a obsluze nových vodních staveb," uvedla tisková mluvčí Hlučína Ivana Gračková.