Obnovit zašlou slávu kdysi vyhlášeného hotelu je jedním z cílů současného vedení města, ovšem bez významných finančních zdrojů je tento úkol nemožný. Proto se radnice snaží získat peníze, kde se dá.

Kladnou odpověď před nedávnem dostala z ministerstva kultury, kde přiklepli Novému Jičínu dotaci ve výši 900 tisíc korun s podmínkou, že město se na opravách bude podílet minimálně stejnou částkou. „Podmínkou získání státního příspěvku je spoluúčast města na uznatelných nákladech ve stejné výši. Za zmíněnou částku by měly být provedeny stavební úpravy nemovité kulturní památky, například sanace krovů, obnova podlah a schodišť, oprava říms nebo renovace světlíku," vysvětlila mluvčí města Marie Machková.

„V historii našeho města je to nejvyšší dotace, jakou jsme z programu Regenerace městských památkových rezervací dostali. Na jednání radních budeme schvalovat výši podílu města na obnově Hotelu Praha, který má město ve vlastnictví. Pracovní skupina, jež má tuto problematiku na starosti, doporučuje částku 1,5 milionu korun," uvedl dále starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Investuje také provozovatel

Dalšími 350 tisíci přispěje Moravskoslezský kraj v rámci Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí. Suma však musí projít schvalovacím kolečkem krajských i novojičínských zastupitelů a v případě kladného hlasování bude investována do výměny zbývajících oken. „Z 59 podaných žádostí uspělo jen 21. Nový Jičín získal od kraje nejvyšší možnou částku, ale dotace je opět podmíněna padesátiprocentní spoluúčastí města. Celkem by do renovace Hotelu Praha v letošním roce měly jít přibližně 3 miliony korun. Dalších 1,7 milionu zainvestuje provozovatel Hotelu Praha," dodal starosta.

Nový provozovatel otevřel restauraci v listopadu loňského roku. Na hotelovou část má dojít později, ale největším problémem zůstává nepovedená nevzhledná přístavba, kterou by radnice ráda rekonstruovala pro možnosti pořádání kongresů či seminářů. Náklady jsou však obrovské.