O směnu Opavská lesní požádala už během roku 2012. Nyní se zdá, že by jí nemělo nic bránit. V současnosti se čeká už jen na souhlas ze strany Ministerstva zemědělství ČR, které si u ústavu pro hospodářskou úpravu lesů nechalo zpracovat vyjádření k výhodnosti směny.

„Cílem směny je sjednocení majetkového vlastnictví v oboře Jelenice. V dnešní době zde Opavská lesní vlastní oborní plot, zvěř, všechny zemědělské pozemky, veškeré zázemí obory, mezi něž se řadí kanceláře, sklady, ubytovací kapacity a některé cesty. V této souvislosti si je třeba říct, že některé nemovitosti Opavská lesní vlastnila ještě před vznikem obory," komentoval správní náměstek společnosti Tomáš Bittner.

OL je jinak v oboře nájemcem, což se v budoucnu patrně změní. „Vyjádření by mělo být hotové v polovině května. Do té doby ministerstvo zemědělství nebude o souhlasu rozhodovat. Doporučení souhlas vydat nebo nevydat bude vycházet mimo jiné ze závěrů odborného vyjádření ústavu," uvedl tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství ČR Radek Melichar.

A co konkrétně se bude měnit? Půjde o 272 hektarů v oboře za 244 hektarů od Opavské lesní. Cena obou majetků se pohybuje okolo 28,5 milionu korun.

„Lesy ČR by směnily oborní les zvláštního určení, kde je složité provádět standardní lesnické hospodaření, za lesy hospodářské, které jsou z tohoto pohledu významně kvalitnější," popsala tisková mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Zmíněnému státnímu podniku by mělo připadnout přes sto pozemků ve více než deseti katastrálních územích.

Ty se mají převážně nacházet v Moravskoslezském kraji.

„Lesy ČR získají kvalitní lesní pozemky, na kterých mohou efektivní hospodářskou činnost vykonávat. Laicky řečeno, Opavská lesní zbavuje stát břímě vlastnictví neekonomického lesa, který je využíván ve prospěch zvěře, a místo toho poskytuje les, jenž lze ekonomicky využívat," pokračoval dále Tomáš Bittner s tím, že OL nabídla LČR 350 hektarů lesních pozemků, z nichž si vybraly 244 hektarů nejkvalitnějších lesů, jež splňují jejich tzv. arondační program.

A právě nezapadnutí do arondací zhatilo směnu už dříve. Stejnou záležitost totiž řeší Ministerstvo zemědělství už podruhé. Předložilo ji bývalé vedení LČR. Po příchodu nového generálního ředitele Daniela Szoráda však byla žádost v polovině minulého roku stažena.

„Nové vedení nepovažovalo připravený návrh směny za výhodný. Proto jsme vyzvali Opavskou lesní, aby nabídla pozemky, respektive hospodářské lesy, které jsou z pohledu LČR významně kvalitnější než ty stávající," mínila Eva Jouklová.

Směnu v současnosti musí posvětit už jen Ministerstvo zemědělství, které, jak už bylo zmíněno, si nechalo zpracovat posudek od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Obora Jelenice, která se nachází v údolí řeky Moravice, byla zřízena na konci devadesátých let.

Opavská lesní do ní během šestnácti let investovala okolo 150 milionů korun. Vzhledem k tomu, že místní lesy spadají do tzv. režimu zvláštního určení, z pohledu lesního hospodaření zde platí řada omezení. V oboře se chovají a také loví hlavně daňci, mufloni, jeleni a také divoká prasata.