Pro malou obec na Opavsku je místní zámek bezesporu jedním z pilířů. Není se tedy čemu divit, že prioritou je jeho celková rekonstrukce, na kterou však obec nemá dostatek financí. Proto se v Jezdkovicích rozhodli rozdělit obnovu památky do několika fází a chloubu obce opravovat postupně.

„Od roku 2002, kdy jsem starostkou, se snažíme zámek obnovit a začít jej využívat důstojnějším způsobem. Z vlastního rozpočtu jsme nechali zpracovat paspart stávajícího stavu, který byl následně využit pro stavebně historický průzkum.

Na objektu provádějí běžné údržby a drobné stavební práce také samotní zaměstnanci obecního úřadu," uvedla starostka Jezdkovic Věra Burdová.

HLAVNÍ CÍLE? PŘILÁKAT TURISTY

Během posledních čtrnácti let realizovala obec v budově zámku a v zámecké zahradě dohromady již osmnáct projektů, které kromě ní samotné financovaly také další instituce. „Náklady zatím činí 10 309 568 korun. Od rekonstrukce očekáváme hned několik přínosů, zejména zatraktivnění obce pro turistický ruch, zlepšení celkového vzhledu Jezdkovic i okolí.

Chceme zámku navrátit jeho historickou hodnotu a zachránit toto významné kulturní dědictví obce pro další generace," pokračovala.

V tomto roce začaly probíhat práce na opravě úžlabí krovu střechy, odvedení povrchových vod a úpravě místnosti, která je využívána jako obecní byt. Dalším významným projektem je sanace bývalého šrotovníku za bezmála tři čtvrtě milionu korun.

„Tu jsme zahájili v červenci. Během úprav povrchů a přípravy odvětrávacích kanálků pod podlahou jsme odkryli kamennou studnu. Ta je deset metrů hluboká, voda se v ní drží ve výšce sedmi a půl metru. Pravděpodobně pochází ze 17. století. Dále jsme objevili dvě úrovně podlah, cihlovou z 19. a kamennou rovněž ze 17. století," doplnila Věra Burdová.

Jejich odkrytím a ošetřením došlo také ke snížení podlahové plochy, a to o šesedát censtimetrů pod úroveň venkovního terénu.

Další rekonstrukce zámku počítá třeba s předěláním již zmíněného obecního bytu na výstavní prostory nebo s novou střechou. Řešit se má rovněž i energetická úspora celého objektu.

Historie zámkuStavba pozdně renesančního zámku se datuje do let 1618 a 1619. Vybudovat jej nechal Bedřich Mitrovský z Nemyšle, o sedmdesát let později jej odkoupil baron František Oldřich de Poppen, jehož rodina jej držela až do roku 1723.

V roce 1821 koupil zámek baron Václav Karel František II. Sedlnitzký z Chotlic. Významná přestavba proběhla ve 40. letech 19. století, kdy se obnovily hospodářské budovy, pivovar, stáje či skleník. Poslední majitelkou z rodu Sedlnitzkých byla baronka Marie Karolina.

Během roku 1945 byl zámek rodině zkonfiskován.