„V rámci snižování nákladů jsme usoudili, že takto malá firma může mít pouze jednoho jednatele," zdůvodnil krnovský místostarosta Michal Brunclík (ČSSD) odvolání všech tří jednatelů Krnovských vodovodů a kanalizací (KVaK), ke kterému došlo koncem loňského roku.

Odvolání všech jednatelů navrhl a prosadil předseda dozorčí rady KVaK Jakub Horáček, který je veřejnosti známý hlavně jako bývalý asistent a poradce Jaroslava Palase.

Řada krnovských občanů i někteří zastupitelé se obávají o další osud dobře fungující městské vodárenské společnosti KVaK a dávají to najevo formou „Petice za vodu".

Petice za vodu

„Požadujeme okamžité odvolání předsedy dozorčí rady KVaK," zní hlavní požadavek Petice za vodu, která je adresována vedení města a zastupitelstvu Krnova.

Jakuba Horáčka do čela dozorčí rady KVaK prosadila ČSSD. „Jakub Horáček je podnikatel a dlouholetý člen krnovské ČSSD. Do dozorčí rady KVaK byl nominován pro svou znalost místního prostředí a znalost problematiky vodárenství z firmy OVAK.

Dále pro to, že umí číst ekonomická čísla v rozvahách, výsledovkách, plánech nákladů a výnosů. Myslíme si, že s jeho osobou se práce dozorčí rady KVaK bude profesionalizovat," představil Horáčkovy přednosti místostarosta Michal Brunclík, když ho před rokem ČSSD vyslala do dozorčí rady KVaK.

Krnovští radní zvolili Horáčka do dozorčí rady KVaK jednohlasně. Jednohlasné bylo také rozhodnutí odvolat všechny tři jednatele KVaK. „Požadujeme přijetí osobní a politické odpovědnosti iniciátorů tohoto rozhodnutí a rezignaci na zastávané funkce," reaguje na tuto skutečnost Petice za vodu, kterou už podepsalo asi tisíc Krnovanů.

Můčková varovala zastupitele první

Úředníci ani auditoři při kontrole KVaK nenašli žádné pochybení odvolaných jednatelů. Bývalá vedoucí finančního odboru Marie Můčková detailně zná hospodaření KVaKu od jeho vzniku do současnosti. Rozhodla se proto 9. prosince vystoupit na zasedání krnovského zastupitelstva, aby upozornila, že odvolání jednatelů KVaK bylo ukvapené.

„Respektuji, že valná hromada má právo odvolat jednatele, ale mrzí mě způsob, jakým to bylo provedeno," řekla Můčková.

„Myslím, že valná hromada mohla zvolit jinou formu. Nejdřív vypsat výběrové řízení na pozici nového manažera a potom na něj jednatelské funkce převádět postupně. Odvolání všech jednatelů je nestandardní a proto může vést ke spekulacím, že provoz KVaK bude narušen," varovala Můčková zastupitelstvo už před Vánoci, že odvolání všech jednatelů může vyvolat obavy občanů a fámy.

„Přála bych si, aby kanalizace dobře fungovaly a voda byla kvalitní a nejlevnější jako dosud. Za to všechno vděčíme právě odvolaným jednatelům KVaK," dodala Můčková s tím, že KVaK vždy hospodařil efektivně a bez závad.

Petr Vartecký: Bylo to nelidské

„Po celé roky nebyl s KVaKem problém. Odvolání jednatelů proběhlo ze dne na den, a zastupitelé se o něm dozvěděli až zpětně. K dispozici máme jen audit, podle kterého si vedli velmi dobře. Jednatelé měli dostat ocenění a místo toho se dozvídáme verdikt: ven s nimi. To bylo nelidské," zhodnotil situaci zastupitel Petr Vartecký (KSČM).

Krušinová: KVaK nám ostatní závidí

Podobný názor má bývalá starostka Krnova Alena Krušinová, která je dnes zastupitelkou za nezávislé NEOS. Krušinová čtyři roky pracovala v dozorčí radě KVaKu a osm let byla členem valné hromady.

„Proč nám místostarosta Brunclík ani jednou nenavrhl, že tři jednatelé jsou moc, aby se to nějak řešilo? Za těch dvanáct let, co jsem se aktivně starala o vodu, jsem nezažila jediný rozpor mezi dozorčí radou a jednateli KVaK. Dobře víte, kolik měst a obcí prodalo své vodovody a kanalizace.

Dnes si rvou vlasy a závidí Krnovu, že máme vodu jako strategickou surovinu plně pod kontrolou," komentovala v prosinci odvolání jednatelů KVaK Alena Krušinová.

Jaké bylo loučení s jednateli KVaK?

Také místostarosta Michal Brunclík je přesvědčen, že KVaK hospodařil dobře. „Kdokoli z dosavadních jednatelů se může zúčastnit výběrového řízení na nového jednatele a bude mít konkurenční výhodu, protože KVaK dobře zná. To, že KVaK pracoval dobře potvrzuje auditní zpráva a je to také můj názor.

Nikdo přece neříká, že tam práce byla odváděna špatně. Mám-li být zcela otevřený, i pro mě samotného jako člena valné hromady KVaK to nebylo rozhodnutí jednoduché. Valná hromada se s jednateli rozloučila důstojně," ujistil Brunclík krnovské zastupitele na prosincovém zasedání.

„Pro mě osobně byl urážející tento postup hlavně proto, že jste nás nenechali se k celé záležitosti vyjádřit. I podle zákona má jednatel právo zúčastnit se jednání valné hromady a ne stát jako vyvrhel za dveřmi," uvedla to na pravou míru odvolaná jednatelka KVaK Eva Šindelářová v dopise adresovaném radě města Krnova.

Dozorčí rada KVaK
Všichni členové byli do svých funkcí zapsáni v lednu 2015: Jakub Horáček, Michal Ratiborský, Martina Nováková, Jan Zámarský, Ludmila Čajanová

Tři odvolaní jednatelé KVaK
Eva Šindelářová 1994 - 2015, Ivan Krištofík 1994 - 2015, Vojtěch Mužný 1997 - 2015

Struktura řízení KVaK jednateli
1. jednatel má pod sebou laboratoř
2. jednatel má pod sebou finanční oddělení (účetnictví, personalistiku, smlouvy, pokladnu)
3. jednatel má pod sebou provozní a technické oddělení (úpravna vody, čistička)
Všichni tři jednají jménem společnosti a to každý samostatně.