Radnice sběr bioodpadu z domácností žijících v panelových domech nejdříve vyzkouší v rámci dvouměsíčního pilotního projektu. Kontejnery budou rozmístěny v centrální části města, na sídlištích v Podlesí a Šumbarku.

„Vybrali jsme místa tak, aby nebyla přímo u domů, ale současně tak, aby k nim lidé neměli příliš daleko. Tříděním bioodpadu chceme snížit množství komunálního odpadu, který se jinak vyváží na skládku," vysvětlil vedoucí odboru komunálních služeb havířovského magistrátu Jiří Revenda.

Třídění biologicky rozložitelného odpadu má svá pravidla. Ta jsou uvedena přímo na kontejnerech a budou vyvěšena i v domech.

Do kontejneru nepatří tekuté zbytky jídel, kosti, tuky, uhynulá zvířata, větve z keřů a stromů, plasty, sklo nebo kameny. Lidé se však mohou tříděním zbavit zbytků ovoce a zeleniny, skořápek vajec, drobných zbytků rostlin, čajových sáčků, zbytků kávy, třísek, dřevěných pilin, kůry nebo zeminy z květináčů.

Do kontejneru je třeba veškerý odpad vysypat a nevkládat jej v sáčcích.

Kontejner na biologicky rozložitelný odpad.

„Svoz nádob budou technické služby provádět dvakrát týdně. Náklady budou pokryty z rozpočtu odboru komunálních služeb města," dodala mluvčí havířovského magistrátu Eva Wojnarová.

Orlovská radnice organizuje svoz bioodpadu už několik let. Letos služba začala dříve, a to poslední týden v dubnu, a potrvá až do konce listopadu.

„Svoz bioodpadu zahrnuje i šestatřicet hnědých kontejnerů rozmístěných na území města. Rodinné domky obdržely čtyři černé pytle k uložení biologicky rozložitelného odpadu. Tuto službu uvítali zejména občané, kteří biologický odpad ze zahrad nekompostují ani jinak nevyužívají," vysvětluje orlovská mluvčí Nataša Cibulková.

Zatímco v Karviné také uvažují o rozmístění kontejnerů na bioodpad i na sídliště, mezi paneláky v Bohumíně se v nejbližší době umístění kontejnerů na bioodpad nechystá.

„Máme ve městě kompostárnu a pro domkaře pořádáme svoz bioodpadu, ti to využívají. Ze zkušeností víme, že lidé na sídlištích bioodpad příliš netřídí, takže v současné době o tom neuvažujeme. Za rok může být situace jiná. Nyní však nic takového v plánu nemáme," říká bohumínská mluvčí Lucie Balcarová.

V Českém Těšíně řeší svoz bioodpadu každý občan sám. „V našem městě je pouze individuální sběr bioodpadu, kdy si každý občan může hnědou popelnici objednat sám," přiblížila mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Martina Kotulová