Pod Bezručovým vrchem, kterému Krnované také říkají Mohyla, by mohlo stát až sedmdesát rodinných domů. Dosud nezastavěné území podél ulice Partyzánů je prostor, na kterém by mohlo vzniknout více než 140 bytových jednotek v integrovaných nebo bytových domech.

Čtyři varianty

Jedná se o území pod Bezručovým vrchem, které ohraničuje zástavba na ulicích Stará Ježnická, Luční, Na Nivě a Dolní. Územní studie nabízí čtyři rozpracované varianty, které budou ve středu 12. prosince předloženy zastupitelům, aby z nich vybrali jednu a rozhodli o jejím dopracování.

„Varianty se navzájem liší koncepcí uliční sítě a její návazností na současné ulice. Liší se také velikostí a tvarem ploch určených pro zástavbu rodinnými, bytovými a integrovanými domy. Počítá také s objekty občanské vybavenosti, s koncepcí zelených ploch a propojení území pro pěší," uvedla Iveta Laštůvková z krnovského odboru regionálního rozvoje.

„Součástí je také návrh postupu při realizaci veřejné infrastruktury po etapách. V odůvodnění je také propočet nákladů na realizaci," dodala Iveta Laštůvková s tím, že podrobná prezentace jednotlivých variant, včetně jejich výhod a nevýhod, proběhne ve středu na zasedání zastupitelstva města Krnova.

Krnovská rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení variantu, ke které se přiklonila většina členů výboru pro architektonický a urbanistický rozvoj města. Až zastupitelé schválí některou z variant, bude územní studie dopracována a stane se podkladem pro změnu územního plánu, nebo spíš pro jeho zpřesnění a konkrétní vymezení ploch.

„Jedná se o dlouhodobou koncepci, která do budoucna může pokrýt potřeby bydlení obyvatel města," zdůraznila Iveta Laštůvková. „Jedná se o dokument, který není neměnný a lze ho upravit, pokud se podmínky v tomto území změní. Není nařízením, podle něhož by mělo být celé území zastavěno. Bude záležet na tom, jak se vyvinou podmínky a potřeby města třeba za deset nebo dvacet let," upřesnila Laštůvková.