Akreditace umožňuje kontrolu týkající se zejména plnění povinností zaměstnanců vůči pacientům. Akreditace také dává zpětnou vazbu, jak vlastně celá nemocnice funguje.

„Splnili jsme všechny standardy a komise se přesvědčila, že se snažíme dál zvyšovat úroveň poskytování péče i bezpečí pacientů, které s tím bezprostředně souvisí," říká ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Reakreditace se opakovaně provádí každé tři roky. Podrobné zkoumání nemocnice je vlastně testem dodržování nastavených pravidel. Část z nich je dána zákony a vyhláškami, část si nemocnice upravuje sama vnitřními předpisy. Cílem je pravidelně zjišťovat veškerá rizika při poskytování péče a případně přijímat nápravná či preventivní opatření.

Nemocnice musí vést přesná, přehledná, dohledatelná data o léčbě pacientů, i záznamy s dostatečnou vypovídací hodnotou.

Kontroluje se také prostředí nemocnice, její vybavenost, čistota i stravování pacientů. Nejdůležitějším bodem jsou však kritéria, která hlídají kvalitu péče o pacienta a činnosti s ní související. Příkladem je podávání léků, provádění lékařských, diagnostických a ošetřovatelských výkonů, předávání si důležitých informací personálu o pacientech.

Nemocnice v číslechKrnovská nemocnice získala akreditaci v roce 2007 a příprava na ni trvala řadu měsíců. Nemocnice zaměstnává na osm stovek lidí a ročně jí projde zhruba 58 tisíc pacientů. Na rentgenologická a laboratorní vyšetření se letos dostavilo dalších šedesát tisíc nemocných. Pro region je nepostradatelný urgentní příjem, který je prvním záchytným bodem při náhlých příhodách a úrazech pro celé Krnovsko a Bruntálsko.