Například v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři zahájí Noc kostelů mše svatá v 17.30 hodin. Následovat bude v 18.30 hodin vyhlášení a ocenění vítězů dětské výtvarné soutěže a vernisáž výstavy došlých obrázků.

Návštěvníky čeká v 19.15 a 20.45 hodin prohlídka kostela s výkladem, během níž mohou nahlédnout například do nejstarší gotické sakristie v Opavě ze 13. století, těšit se mohou také na exkurzi u varhan s hudební produkcí či vysvětlení významu liturgických předmětů. Ve 20.15 hodin zazpívá s kytarou zhudebněné žalmy písničkář Jaroslav Černý.

Od 21.30 do přibližně 22.30 hodin uzavře Noc kostelů Ztišení při svíčkách, doprovázené modlitbami a zpěvy z Taizé. Pro veřejnost bude od 18.30 do 20.30 hodin otevřena i věž kostela.

V Opavě bude také od 21 do 22.30 hodin pro návštěvníky připravena prohlídka kostela sv. Ducha na Masarykově třídě s komentářem historika Petra Tesaře. Program si připravil rovněž Farní sbor Českobratrské církve evangelické, který ve své modlitebně v Lidické ulici 2 představí nejprve ve 20 hodin varhanní hudbu a zpěv pěveckého kroužku a od 21 hodin zde budou promítat dokument T. Škrdlanta „Milujte své nepřátele" o Přemyslu Pitterovi, osobnosti srovnatelné s Nicholasem Wintonem nebo Oskarem Schindlerem.

Noc kostelů zde doprovodí také výstavka o historii farního sboru a dataprojektorová prezentace o jeho současnosti.

Čtvrtou opavskou adresou, kde bude během Noci kostelů otevřeno, bude Modlitebna Církve bratrské v Hradecké ulici 50, kde se uskuteční od 18 do 22 hodin zpěvy a společné chvály, rozhovory a program mládeže. Bohatý program si připravili také v Hradci nad Moravicí a řadě dalších farností.

Loni přivítalo v Diecézi ostravsko-opavské celkem 113 otevřených kostelů asi 30 tisíc návštěvníků. I letos pro ně jsou připraveny poutnické pasy, zahrnující všechny přihlášené kostely a modlitebny. Podrobné a aktuální informace o všech přihlášených chrámech najdete na www.nockostelu.cz.

-im-