Přímo v areálu ostravských lagun bylo totiž instalováno pět nových měřicích stanic. A dalších pět přibude pravděpodobně už do konce listopadu.

„Jsou rozmístěny tak, aby v první řadě zachycovaly případný únik oxidu siřičitého do nejvíce obydlené oblasti. Tedy směrem na sídliště Fifejdy a Přívoz. Další je umístěna ve směru převládajícího větru. Zbývající je budou doplňovat,“ uvedl Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu v Ostravě, který monitoring pro sdružení Čistá Ostrava dělá.

Přísnější opatření a mimo jiné také zákaz těžení obsahu lagun v nočních hodinách začaly platit poté, co v září unikly extrémně vysoké koncentrace oxidů síry. Případ vyšetřovala Česká inspekce životního prostředí. „V nejbližších dnech zahájíme správní řízení. Podle závěru inspekce firma nepřerušila práce, i když byly překročeny povolené limity, čímž porušila integrované povolení. Může dostat pokutu až sedm milionů korun,“ uvedla mluvčí inspekce Iva Awwadová.

Nové stanice jsou ve vzdálenosti padesát až sto metrů od rybníků s olejovým obsahem, který se těží. Pokud množství oxidu siřičitého překročí hranici dvanáct set mikrogramů na metr krychlový, spustí se varovný systém, který by už neměl selhat. Informaci dostane jednak obsluha přímo v areálu lagun a jednak ji obdrží na mobilní telefony dalších deset lidí ze sdružení Čistá Ostrava, která sanaci lagun provádí. „Všechny změřené hodnoty jsou vyhodnocovány v počítači. Při překročení stanoveného limitu je odpovědným zaměstnancům odeslán signál SMS a e-mail a následně jsou přerušeny práce,“ uvedla Vlasta Končelová, mluvčí Geosanu Group, který je vedoucí firmou sdružení Čistá Ostrava.

V provozu současně zůstanou i měřicí stanice na sídlišti Fifejdy a v Přívoze. Ty jsou nastaveny na limitní hodnotu 350 mikrogramů na metr krychlový. „Hlídáme to, jak nejvíce to jde. Teď bude hodně záležet na počasí,“ dodal Bílek.

Čím horší rozptylové podmínky budou, tím větší zápach bude Ostravany obtěžovat. Častěji se také budou práce na lagunách přerušovat a odtěžování půjde pomaleji. Nicméně podle informací sdružení Čistá Ostrava to zatím vypadá, že 110 tisíc tun paliva Geobal 4 vyrobeného z obsahu lagun bude z Ostravy odvezeno do 18. prosince. „Denně odjíždí jeden vlak s dvaadvaceti vagony, kdy je jeden vagon naložen třemi kontejnery, každý s dvaceti tunami. Celkem tedy vozíme zhruba 1320 tun denně,“ vyčíslila Končelová.

Palivo se v Ostravě nakládá na nedaleké kolejové vlečce. Železniční vozy s uzavřenými kontejnery s palivem přes noc míří do stanice Most Nové nádraží a následně na vlečnou kolej. „Tady proběhne vyložení paliva přesypáním pomocí speciálního vysokozdvižného vozíku do připravených vanových nákladních automobilů a následný odvoz na zabezpečenou skládku Celio. Prázdné kontejnery jsou znovu připraveny na transport do Ostravy,“ sdělila Končelová.