Občanské sdružení Linie radosti vzniklo v září 2009. „Naší snahou je zvýšit kvalitu života a napomoci integraci tělesně a mentálně postižených do společnosti. Toho chceme dosáhnout nejen různými aktivitami, ale také podporou jejich sportovní činnosti. Při našem občanském sdružení vznikl také Sportovní klub Linie radosti Frýdek-Místek oddíl plavání," uvedla ředitelka Linie radosti Jaroslava Lukšová.

V současnosti má oddíl šestnáct členů. Plavecký výcvik probíhá v pondělí a ve čtvrtek v Aquaparku Olešná, který poskytuje své zázemí plavcům pod dohledem zkušeného trenéra Pavla Gazdy.

Ten vysvětluje, že ke každému členovi plaveckého oddílu přistupují individuálně podle jeho potřeb. „Neexistuje žádný časový plán výuky. V průběhu výcviku se snažím účastníky naučit nejrůznější plavecké styly," dodal Pavel Gazda.

Během krátké existence plavecký oddíl zaznamenal také velký sportovní úspěch. Člen oddílu Vojtěch Lukša se na letošním celorepublikovém mistrovství handicapovaných sportovců v plavání umístil na pátém místě v plavecké disciplíně 50 metrů prsa. „Nezbývá než si přát, aby tento výsledek někdo z členů tohoto plaveckého oddílu dokázal v příštích letech zopakovat či ještě vylepšit," dodal Pavel Gazda.

Jaroslava Lukšová zároveň upozornila, že tato sportovní činnost by nemohla probíhat bez finanční podpory sponzorů a vstřícného postoje Sportplexu Frýdek-Místek, s. r. o., který provozuje Aquapark Olešná. V něm našli členové plaveckého klubu zázemí a za zvýhodněných finančních podmínek zde mohou trénovat.