Otevřenost, průhlednost a efektivnost hospodaření Ostravy. To si od zveřejňování většího množství smluv slibuje vedení Ostravy. Lidé si tak smlouvy od 300 tisíc korun nahoru mohou kdykoliv zkontrolovat na speciální profilu podstránce, který na webových stránkách města spustil magistrát. „Zpřístupníme veřejnosti smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy, ze kterých plyne pro statutární město Ostrava závazek vyšší než 300 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Jedná se o doplnění smluv, které už magistrát samostatně zveřejňuje povinně na základě příslušného zákona o veřejných zakázkách," uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská s tím, že dosud se podle tohoto zákona zveřejňovaly na portálu města smlouvy na veřejné zakázky v hodnotě nad půl milionu korun.

Novinka

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) doplnil, že nyní se bude zveřejňování týkat také smluv, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. „Tato novinka souvisí s naší snahou o efektivní hospodaření s veřejnými prostředky a o transparentnost výběrových řízení. Do budoucna uvažujeme i o snížení limitu pod 300 tisíc korun, a to po vyhodnocení současné změny. U zakázek malého rozsahu město také rozhodlo, že v případě zakázek na zboží a služby v hodnotě nad jeden milion korun a zakázek na stavební práce nad tři miliony korun budou tyto navíc automaticky zveřejněny i na webu města," upřesnil Tomáš Macura.

Krok radních chválí i opoziční zastupitelé. „Co je z veřejných peněz, mělo by být pod veřejnou kontrolou. Chápu, že s tím byly trochu technické potíže, každá nová věc trochu trvá, jsem ale rád, že se tento systém konečně rozjel," okomentoval Martin Štěpánek (ODS). Podle Josefa Babky (KSČM) je to krok správným směrem.

Na podstránku s názvem Uzavřené smlouvy se lidé dostanout z domovské stránky www.ostrava.cz kliknutím na odkaz v sekci Úřad nebo přímo zadáním adresy http: //smlouvy.ostrava.cz/.