Jedná se o dům číslo popisné 840 pod katolickým kostelem, který místní znají i díky dlouholeté tamní cukrárně. Město za dům a pozemek kolem zaplatí současnému majiteli firmě AWT Rekultivace Havířov 1,1 milionu korun.

„Koupi domu projednávali zastupitelé už v roce 2013. Tento týden pak rozhodli definitivně," řekla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Svědek času

Hlavní důvody koupě? Dům má mimo jiné velkou historickou hodnotou a jde zároveň o jednu z mála zachovalých budov, které dokumentují vývoj Orlové. Budova je rovněž součástí ochranného pásma historického centra a v neposlední řadě má také nezanedbatelnou architektonickou hodnotu.

„V budoucnu by zde měl fungovat azylový dům, noclehárna a nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší. V Orlové v současnosti žádné takové zařízení není a chybí tady," vysvětlila Cibulková.

Provoz takového zařízení by pak nebyl starostí města. To by tuto práci rádo svěřilo některé neziskové organizaci. „V tuto chvíli město řeší ubytování osob bez přístřeší v sociálních bytech a na ubytovně pro neplatiče. V současné době jsou tyto kapacity obsazeny a nedostačující," podotkla vedoucí orlovského odboru sociálního a zdravotního Iveta Nociarová.

Peníze na opravy

S koupí a dalším využitím objektu zcela souhlasí i orlovská opozice.

„Je to výborný nápad, protože neziskovky, které taková zařízení provozují, peníze na koupi takového objektu nemají. Máme jen obavy, aby se podařily včas získat také peníze na nutnou rekonstrukci a další úpravy. To vše bude určitě hodně nákladná akce a byla by škoda, kdyby budova po koupi další čas jen stála a chátrala," popsal realitu zastupitel Petr Koláček (KSČM).