Strážníci loni odhalili celkem 23362 přestupky. Na místě se jim podařilo pokutou nebo domluvou vyřešit téměř 85 procent případů. Zhruba 38 procent všech přestupků souviselo s dopravou, zbytek s veřejným pořádkem. Na pokutách lidé loni strážníkům zaplatili 1 231416 korun.

Havířovští strážníci v loňském roce zadrželi 264 osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti, našli 72 celostátně hledaných osob a také pět odcizených vozidel.

Na slavnostním setkání bylo několik strážníků oceněno za dlouholetou službu. Další strážníci byli odměněni za úspěšné zákroky, především proti pachatelům trestné činnosti. Vladimírové Ševěček a Nováček si převzali stužku za záchranu života dvouletého dítěte, kterému hrozil pád z okna. Stejnou stužku si převzaly také Taťána Pacíková a Kateřina Matějášková, které zachránily staršího muže. Karel Ďurkáč a Pavel Ocieczek za pomoc pohřešovanému staršímu muži. Stužku za statečnost získali Marcel Vizváry, Roman Fortelný, Michal Šimon a Michal Novák. Strážníkem roku 2013 byl vyhlášen Filip Šimon.

Slavnostní vyhodnocení činnosti Městské policie Havířov za rok 2013 v KD Radost.

„Vím, že činnost městské policie je mnohem širší, než se může zdát. Přestupků přibývá a narůstá agenda s tím spojená. Havířovská městská policie je jednou z nejlepších v regionu. Práce strážníků si velice vážím," poděkoval celému sboru primátor Havířova Zdeněk Osmanczyk.

Ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras v prezentaci shrnul činnost sboru v loňském roce. Vedle každodenní služby v ulicích města se hlídky podílely na zabezpečování kulturních a sportovních akcí, ale i demonstrací.

„Společně s pracovníky sociálně právní ochrany dětí prováděli strážníci kontroly v restauračních zařízeních na dodržování zákazu podávání alkoholu mladistvým. Celkem bylo takových kontrol 141, při kterých bylo provedeno 81 dechových zkoušek a ve 49 případech bylo zjištěno podání alkoholu mladistvým," řekl Muras.

Strážníci mají přiděleny své okrsky

Havířovští strážníci slouží vedle svých tří komisariátů ve Městě, Podlesí a Šumbarku také v detašovaných služebnách v Prostřední Suché a ve starém Šumbarku. Na různých místech ve městě bývá postavena také mobilní služebna.

V loňském roce začala městská policie sloužit v nově vytvořených okrscích, které jsou přiděleny konkrétním strážníkům. „Lidé to vnímají velmi kladně. Celkem od obyvatel těchto okrsků přijali 124 písemných nebo ústních oznámení," dodal Muras.

V nepřetržité činnosti je také kamerový systém. Loni se pomocí kamer podařilo odhalit 7 osob páchajících trestnou činnost, 24 záznamů si převzala republiková policie k vyšetřování. Díky kamerám bylo u 148 osob zjištěno spáchání přestupků. Zaznamenáno bylo také 7 dopravních nehod a 21 lidem mohli strážníci díky kamerám poskytnout pomoc.

Mezi jeden z velkých zásahů patřil výbuch plynu v domě v Jarošově ulici 15. září. „Strážníci tam zajišťovali bezpečnostní prostor, pomáhali evakuovaným lidem a spolupracovali se záchranným týmem," připomenul Muras.

Věnují se prevenci

Městská policie uskutečnila několik besed s různým zaměřením a pro všechny věkové kategorie. Strážníci dále pokračují v instalování řetízků na bytové dveře seniorů. Celoročně sbírají odhozené jehly a stříkačky od narkomanů. V problémových lokalitách jsou každý den v terénu asistenti prevence kriminality. Hlídky se podílejí na doručování městských a soudních obsílek. Všechny městské objekty a také několik soukromých je hlídáno prostřednictvím pultu centralizované ochrany. Úspěchy strážníci sbírali ve střeleckých soutěžích.

Podívejte se na videa, jak slavnostní vyhodnocení probíhalo:

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube