Městskou kasu by to však vyždímat nemělo, protože 85 procent z této sumy mají pokrýt dotace.

A na co všechno půjdou ony téměř tří desítky milionů? Tak kupříkladu přijde na řadu obnova zdejších zpevněných ploch či doplnění další sítě stezek jak pro pěší, tak cyklisty. Podél Městského náhonu bude mimo jiné vystavěn mlatový chodník a dojde také na úpravy stávajících pěšin.

V sadech se rovněž vybuduje víceúčelová rekreační plocha, na kterou bude přístup novým kamenným schodištěm. Rekonstrukcí a obnovou projde i veřejné osvětlení či lavičky a odpadkové koše. Posledně dvou jmenovaných tu navíc přibude. Seznam všech změn a inovací tím ale stále nekončí.

Úpravy se dotknou náměstí Svaté Trojice, a to zejména z důvodu celkového zklidnění dopravy v daných místech. Například kapacita zdejšího parkoviště tak bude navýšena z dosavadních 130 na 145 parkovacích míst. Dalších tucet jich vznikne v ulici Jaselské a současně je v plánu i vybudování nové sítě chodníků.

Jdeme však dále. Konkrétně na pozemky mezi tenisovým a kynologickým areálem. Tady se vymezí a rozšíří v současnosti neupravené plochy využívané k občasnému parkování a zajistí se, aby mohl prostor fungovat pro tyto účely mnohem lépe a komfortněji. Na řadu se poté ale dostanou i drobnější práce na Městském náhonu, který skrz sady protéká. Ke slovu zde přijde instalace zábradlí, lávky, upravení čela propustku nebo rozšíření schodiště.

Po několik následujících měsíců čekají návštěvníky Městských sadů v Opavě některá omezení. Začaly zde totiž rozsáhlé stavební práce na obnově a zatraktivnění parku v očích veřejnosti.

Nynější stavební práce jsou posledním dílem projektového triptychu revitalizace Městských sadů. První dvě části tvořily nedávné obnovy zeleně a budování dětských hřišť.

„Celý prostor by touto regenerací měl získat celistvý ráz a měl by se stát atraktivním místem, které bude vyhledávanou destinací pro trávení volného času a k rekreaci," slibují si zástupci magistrátu. Aktuální práce v sadech samozřejmě poněkud ovlivní zdejší běžný chod.

Úředníci ovšem slibují, že jen minimálně. Park bude po celou dobu přístupný, a to včetně takzvaných in-line stezek, kde dojde pouze občas k mírným omezením.

Pokud půjde vše dle plánu, mělo by být vše hotovo na konci letních prázdnin. „Počítáme s tím, že by měly být práce dokončeny do konce letošního srpna. Převzetí stavby městem je naplánované kolem 2. září," upřesňuje na závěr mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.