Nové místo k zasedání pro ně hledá opavská radnice poté, co o minoritský klášter, kde se zastupitelstva léta konala, požádala v rámci restitucí církev. Tamní Sněmovní sál je ozvučen a po technické stránce na jednání zastupitelů připraven. Nyní je možné, že bude muset být odinstalován a zastupitelé si budou zvykat chodit jinam.

Přestěhování je jedním ze dvou možných scénářů. Jak uvedl primátor Zdeněk Jirásek (ČSSD), radnice oslovila Konvent minoritů a požádala jeho představitele o jednání. Chce vědět, zda by církev v případě kladně vyřízené restituce dala k zasedání zastupitelů ve Sněmovním sále souhlas. „Čekáme na odpověď," podotkl primátor.

Kde se tedy zastupitelé v roce 2014 sejdou, není rozhodnuto. Jejich letošní poslední jednání 16. prosince se bude ještě konat v minoritském klášteře. Město Sněmovní sál kláštera používalo bezplatně. Nemovitost spravoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten nedávno nařídil jeho vyklizení do 1. ledna příštího roku.

Kdo jsou minorité?

Minorité byli původně žebravý řád, žijící v chudobě a věnující se misionářství. Založil ho roku 1209 sv. František z Assisi. V českých zemích se minorité objevili poprvé roku 1228 a v roce 1519 se řád rozštěpil na minority a františkány. Provinciálem bude minimálně do roku 2016 Bogdan Sikora a vikářem zůstává Stanislaf Gryň.

Opavský minoritský klášter byl založený zhruba kolem roku 1238 a z té doby se zachoval gotický kapitulní sál, a zimní refektář s freskami z 18. století. Od 16. století v něm zasedal zemský sněm a byly tam ukládané zemské desky.

Veřejnost v současné době využívala hlavně sněmovní sál, ale též gotickou síň nebo zimní refektář s Bezručovou čítárnou. A pochopitelně i bývalou minoritskou zahradu, která tvoří příjemné odpočinkové místo a zůstane otevřená zájemcům i po vyřízení restituce.