O tom, zda a jak tyto problémy může řešit přímo město, Deník hovořil s mluvčí karvinského magistrátu Šárkou Swiderovou.

Mluvčí karvinské radnice Šárka Swiderová. Středeční kontroly v ulici U Svobodáren v Karviné-Novém Městě mimo jiné potvrdily to, že v některých bytech žijí lidé takříkajíc „na černo", kdy tvrdí, že jsou zde dlouhodobě na návštěvě a podobně. Takovým případům nahrává i nový občanský zákoník, který dává obyvatelům bytů také v otázce pronajímání mnohem větší prostor a podobně. Jaké má město dnes možnosti toto řešit? Co se dělá pro to, aby problémy tohoto rázu byly v Karviné co možná nejmenší?

Důsledný dozor nad těmito lokalitami je trvalý a opatření nulové tolerance jsou dlouhodobá. Je to každodenní práce, kterou dělá především městská policie se sociálními terénními pracovníky magistrátu. Problémy stále jsou, jak je již známo, především s lidmi bydlícími v bytech společnosti RPG a v jejich ubytovnách. Strážníci jsou v terénu non-stop, sociální pracovníci také.

A městské byty?

Město má dnes už minimum bytů k pronájmu, dnes přibližně 800, plus speciální byty pro seniory. Co se dá, to ještě dále prodáváme nájemníkům, neprodáváme pouze ty byty, které jsou zatíženy nějakým závazkem například vůči státu jako poskytovateli dotace a podobně. U všech nových nájemních smluv si vybíráme, kdo bude v městském bytě bydlet, zájemců je vždy více, takže můžeme a snažíme se dle možností zjistit o žadateli o nájem maximum, samozřejmě vždy zákonnou cestou.

Dalším jevem byl i častý nepořádek a špína ve společných prostorách domů. To je sice věcí především místních obyvatel, přesto, řešíte v této lokalitě často hygienické nedostatky, a co může město dělat pro to, aby tamní hygiena byla alespoň částečně „pod kontrolou"?

Je to podobné jako při předchozích odpovědích. Naše byty si dnes uhlídáme, i v problémové lokalitě jich máme jen minimum. Na jednáních vždy upozorňujeme společnost RPG byty, že v jejich bytovém fondu o takových jevech víme a že je musejí řešit ke spokojenosti tamních občanů. Předpokládáme, že kontroly, jakou byla i ta středeční, přispějí ke zjednání nápravy a především k trvalému pečlivému dohledu ze strany vlastníka bytů. Připomenu, že město zlikvidovalo problémovou Vagónku, kde bydleli nepřizpůsobiví, nebo přimělo RPG ke zbourání nejhorších domů v lokalitě Karviná-Nové Město, my v našich bytech tam už opravdu máme minimum lidí.

Které další problémy musí karvinští sociální pracovníci řešit v této lokalitě nejčastěji?

Přesně to, co bylo vidět i ve středu, ale i další problémy: kumulují se tam problémy s lichvou a tedy zadlužeností, problémy se zajištěním péče o děti ze strany rodičů, spory mezi starousedlíky a obtížně přizpůsobitelnými obyvateli, velký hluk a to jak v denních, tak nočních hodinách, vybírání kontejnerů na ošacení, které jsou následně rozházené po okolí. Sociálně slabí obyvatelé mají často problémy s úhradou nákladů za energie, které převyšují běžný standard. To proto, že například nadměrně pouštějí vodu, vytápějí byty a přitom třeba mají stále otevřená okna, svítí a pak mají desetitisícové doplatky, které nejsou schopni platit. Je ale možné, že toto dělají i schválně, aby neměli přeplatky a nemuseli vracet část dávek. No a více lidí v bytě, než je hlášeno, je tam také časté. To vše ale musí řešit samotný vlastník bytů.