Redakci to potvrdila tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová. Podle ní se na stavbě budoucí silnice v úseku Nebory Oldřichovice očekává ke konci letošního roku prostavěnost ve výši přibližně 400 milionů korun. V úseku z Oldřichovic do Bystřice se prostavěnost odhaduje dokonce na 800 milionů korun.

„Zmíněné částky odpovídají rozsahu stavby včetně mostních objektů," konstatovala Nina Ledvinová s tím, že práce běží podle harmonogramu.

„Drobné odchylky jsou ihned upřesňovány, avšak nejedná se o ovlivnění stavby z hlediska její realizace či dokončení. Obzvláště co se termínu týče, je prognóza velmi optimistická," tvrdí Ledvinová.

Pro rok 2016 je na akci připraveno asi 1,5 miliardy korun, obchvat má být dokončen za dva roky. Na třinecké radnici se nedávno začaly množit stížnosti a připomínky, které s výstavbou silnice souvisejí. Lidé poukazovali na blátem znečištěné komunikace, ale i na další nepříjemnosti.

Město proto svolalo schůzku, na které bylo se zhotoviteli úseku Nebory Oldřichovice dohodnuto intenzivnější čištění. Cesty, po nichž projíždí auta se zeminou, jsou nyní denně kontrolovány. Nápravu slíbil i zástupce zhotovitele druhého úseku.

Projednáno je i to, jak a kdo bude řešit opravu poškozených cest, které nejsou uvedeny v projektu jako komunikace, po nichž se mohou pohybovat vozidla stavby, ale těžká technika je přesto využívá.

„Odbor dopravy třinecké radnice spolu se zhotoviteli sepíšou seznam poškozených cest a po skončení stavebních prací budou všechny komunikace na základě provedených pasportů uvedeny do původního stavu," slíbil zástupce ŘSD Lubomír Hýbl. Překopy a výtluky budou podle něj opravovány průběžně podle potřeby.