U příležitosti letošního 70. výročí osvobození Československa od nacistické okupace se v Odrách rozhodli, že zrekonstruují pomník padlých hrdinů, který se nachází v parčíku u řeky Odry.

Minulý týden zastupitelé rozhodovali, jakou podobu bude památník nakonec mít.

Starosta města Libor Helis (Změna pro Odersko 2020) ostatní na úvod obeznámil s průběhem nedávné návštěvy honorárního konzula Ruské federativní republiky Aleše Zedníka.

Odry se starají

„Byli jsme pochváleni, že se o památník velmi pečlivě staráme. Pan konzul byl potěšen jeho stavem i tím, že jej chceme opravit," řekl Libor Helis a pokračoval: „Současný stav památníku je zanesen v archivu hrobů válečných hrdinů a měl by tak zůstat. Konzul nás upozornil, že by se jeho stav neměl měnit. Je to ustanoveno v zákoně o péči o válečné hroby."

Alena Buczková, vedoucí odboru kultury a školství, pak přiblížila návrh rekonstrukce. „Je to kolektivní nositel paměti našeho města a probíhající politické události se na něm někdy více, někdy méně podepsaly. Odbor se proto při návrhu rekonstrukce rozhodl koncepčně vrátit k úplně prvnímu návrhu z roku 1945," nastínila Alena Buczková.

Oprava má zahrnovat osazení podstavce novými žulovými deskami, odstranění nevzhledné asfaltové plochy, ošetření památníku proti vlhkosti, omítnutí a natření hranolů.

Vybudováno bude nové schodiště a staré zídky nahradí obrubníky. Před novou zákrytovou deskou bude umístěna doplňující deska se jmény padlých. Okolní výsadbu pak bude řešit městská zahradnice. „Osmnáct žulových desek má symbolizovat osmnáct původně pochovaných rudoarmějců," uvedla vedoucí odboru s tím, že rekonstrukce by měla stát maximálně 580 tisíc korun, dotací by však měl přispět i Moravskoslezský kraj.

Symbol hvězdy

Zastupitel za KSČM Ivan Žárský však přišel s druhým návrhem. „Má vize se ne úplně shoduje s jinak velmi kvalitní vizí připravenou odborem kultury a školství. Rád bych ji doplnil o pěticípou hvězdu v barvě mosazi nahoře, na těch pylonech, jako symbol rudé armády, armády, která z části osvobodila naši vlast a město Odry," přednesl svůj návrh Ivan Žárský.

Zastupitel také uvedl, že tento symbol „zdobil" pomník přes čtyřicet let a verze předložená odborem kultury existovala necelý rok. „Tím, že tam vrátíme symbol rudé armády, hrob neničíme, nepoškozujeme, nehaníme. Pouze bychom ho revitalizovali do podoby, která byla několik desítek let," doplnil Ivan Žárský.

Spácháme přestupek?

Libor Helis mu znovu zopakoval, že podoba památníku byla vizuálně zaprotokolována v roce 1995, tedy již bez hvězdy, a neměla by se měnit. „Přestupkem je každé jednání osoby, která provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu," odcitoval část zákona právník města Martin Biskup a starosta města se ostatních otázal: „Budeme jako zastupitelé hlasovat pro to, aby se stal přestupek?"

Do následné diskuze se zapojili zastupitelé, jež byli pro hvězdu, i proti ní, ale také historik Zdeněk Orlita. „Nikdo z nás nechce zpochybňovat to, co se stalo v květnu 1945. Pomníky vnímáme v jejich časovém vývoji a symbol, který byl symbolem rudé armády, byl i symbolem komunismu. Nemůžeme pominout, co se tady dělo 40 let. Sejmutí hvězdy bylo aktem, ať už to někdo nazve vandalismem, nebo spontaneitou, který nastal v listopadových dnech roku 1989. Tento rok je v chápání moderních dějin stejně klíčový jako události z května 45. Jsme správci kolektivní paměti, a takto bychom k tomu měli přistupovat. Musíme respektovat i to, co se stalo v roce 89. Bylo to vystavení účtu ne za osvobození, ale za srpen 68 a to, co se dělo potom. Takhle bychom to měli vnímat," řekl Zdeněk Orlita.

Čtyři návrhy

S třetím návrhem pak vystoupil zastupitel Jaromír Kaspřík. „Většinu svého života jsem chodil klást věnce k památníku rudoarmějců, kde byla nahoře deska a na ní byla hvězda. Za ČSSD mám názor, aby ta pěticípá hvězda v barvě písma byla na spodní černé leštěné žulové desce," nastínil zastupitel. S dalším protinávrhem vystoupil i zastupitel Petr Kučerka (KDU-ČSL). Ten chtěl, aby byla hvězda v barvě písma na dolní desce u jmen padlých.

Po několikaminutové přestávce se rozhodl Ivan Žárský svůj návrh stáhnout. „Stahuji svůj návrh a připojuji se s ostatními k návrhu pana Kaspříka, s tím, aby navrchu ta hvězda nebyla a zůstala pouze pěticípá hvězda v červené barvě o velikosti 12 centimetrů na desce," okomentoval své rozhodnutí zastupitel.

Pro tento návrh se poté také ihned hlasovalo. Pro bylo 11 zastupitelů, proti bylo šest a dva zastupitelé se zdrželi. Návrh tedy prošel.