Nové chodníky, autobusové zastávky, veřejné osvětlení a místa pro kontejnery na odpad. Na to se mohou těšit obyvatelé šumbarské části Zadky. Město tam totiž zahájilo další, v pořadí už 5. etapu revitalizace sídliště v lokalitě Za Teslou. Celkem je připraveno 10 etap s celkovým předpokládaným nákladem 300 milionů korun. První etapa byla zahájena v roce 2010 a dosud bylo proinvestováno přibližně 180 milionů korun.

Právě zahájená část revitalizace zahrnuje úpravu chodníků podél ulice M. Pujmanové.

„Dosavadní litý asfalt bude nahrazen dlažbou. Jedná se o úsek od křižovatky s Jarošovou ulicí až po točnu autobusů na Lidické ulici. Nové budou také autobusové zálivy a zastávky a v rámci projektu budeme modernizovat veřejné osvětlení, nově bude nasvícen i přechod pro chodce před základní školou pro zvýšení bezpečnosti při jeho přecházení," řekl hospodářský náměstek havířovského primátora Ivan Bureš.

Město nyní stavbu financuje z vlastních prostředků s tím, že má předběžně přislíbenou dotaci z evropských fondů až do výše 85 procent. V soutěži stavebních firem vyhrála nabídka s celkovými předpokládanými náklady ve výši necelých 13,2 milionu korun. Hotovo by mělo být do tří měsíců.

Desetietapová revitalizace lokality Za Teslou navázala na předchozí modernizaci nejlidnatějšího sídliště Šumbark II. etapa.

Po třech letech příprav od vstupu do mezinárodního programu SUREURO byla zahájena v roce 2002. Jednalo se o pilotní projekt v takzvaném východním bloku.

Někdejší šedá panelová sídliště vybudovaná na konci 80. let se od té doby výrazně proměnila.

Postupně byly všechny domy zatepleny, v jejich okolí byly vybudovány odpočinkové plochy s lavičkami, chodníky, cyklostezky, nová parkovací místa, dětská hřiště, skatepark, náměstí Moravská nebo loni otevřený park Krásná rokle poblíž ulice Mládí.