Jednou z nich je devětašedesátiletá Jitka Greiplová z Opavy, která se před několika dny byla v naší redakci svěřit se svým problémem. Šokovala ji výše nájmu za jednohrob, v němž už přibližně třicet let odpočívá její manžel.

Za desetiletý nájem tohoto hrobu od roku 2004 do letoška zaplatila celkem 1119 korun. Nedávno ovšem na hřbitovní správě chtěla uhradit nájem na dalších deset let a nestačila se divit. Nové nájemné činilo 3540 korun.

Vzhledem k tomu, že žije dlouhodobě sama, nemůže tento nárůst brát jako zanedbatelný. „Považuji to za nehoráznost. Chápu, že od doby, co jsem byla nájem platit naposledy, uplynulo deset let, ale kdyby se cena zvedla o padesát, možná i sto procent, pochopila bych to. Spočítala jsem si však, že cena v mém případě vzrostla o nějakých 216 procent," popisovala Jitka Greiplová a jedním dechem dodala:

„Snažila jsem se zjistit, proč tomu tak je. Změny prý platí od 1. ledna letošního roku. Manžel mi leží na městském hřbitově. Navýšení ceny samozřejmě pocítím a nelíbí se mi to."

Poslední úprava proběhla před více než 12 lety

Naše redakce se snažila na městě zjistit bližší informace, protože Jitka Greiplová rozhodně není jediná, kterou nové sazby pálí. Odpověď nám poskytl provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

Úhrnná částka se skládá ze dvou položek. Jednu část tvoří cena nájmu hrobového místa a druhou potom cena za služby spojené s nájmem. Jedná se o součást Řádu veřejného pohřebiště, který také schválila Rada města Opavy.

„Navýšení úhrady za hrobové místo byla reakce na celorepublikový průměr, kdy ceny ve statutárním městě Opavě byly dlouhodobě hluboko pod tímto průměrem, a to také z toho důvodu, že poslední úprava těchto cen byla před více než dvanácti lety," vysvětloval Martin Girášek a ujistil, že další zdražování není v plánu:

„Přestože nová cena je stále pod celorepublikovým průměrem, není zvažováno další zvyšování této ceny."

Cena mohla být i vyšší

Opavané se přitom v tomto ohledu mohli mít ještě hůře. Město Opava totiž nepřistoupilo k maximální taxe, která klidně mohla činit až 192 korun za jeden metr čtvereční na rok. Podobně velká města skutečně mohou jít až na tuto částku. Realita je ovšem ve slezské metropoli o 74 korun nižší.

Celkovou cenu je třeba opět rozdělit do dvou položek. Za hrobové místo se v Opavě nově platí 30 korun za metr čtvereční na rok, přičemž předchozí cena za stejné období činila 10 korun (osvobozeno od DPH, pozn. red.). V případě ceny služeb spojených s nájmem nyní zaplatíte 88 korun za m2 na rok. Zahrnuje v sobě přitom i patnáctiprocentní DPH. Předtím tato položka vyšla na 35 korun s desetiprocentní DPH.

Rozdíl oproti původnímu ročnímu nájemnému za metr čtvereční na rok, které nyní vychází na 118 korun, činí 73 korun.

„Cena nájmu hrobových míst a služeb s ním spojených byla navýšena o přibližně 160 procent. Toto navýšení přitom zohledňuje i změnu sazby DPH z 10 procent platných v roce 2011 na současných 15 procent v roce 2014. Cena je stále pod celorepublikovým průměrem," pokročil dále Martin Girášek.

Úpravy se vztahují na všechny hřbitovy v majetku města Opavy. Do ceny hrobových míst se nijak nepromítla rekonstrukce chodníků. Nezapočítává se do ní ani údržba hrobových zařízení, tedy pomníků. Součástí je naopak úklid veřejných prostor v areálu hřbitovů, údržba zeleně, vodné a stočné, výsyp odpadových košů, odvoz odpadů, zimní úklid chodníků a různé opravy (hřbitovní zdi apod., pozn. red.).

Ceny nájemného v některých městech a obcích Opavska
Opava 118 Kč (30 + 88)
Hlučín 60,86 Kč (9 + 51,86)
Hradec nad Moravicí 25 Kč (9 + 16)
Ludgeřovice 46 Kč (6 + 40)
Bohuslavice 32 Kč (7 + 25)
Kravaře 55 Kč (5 + 50)

Pozn.: První částka je celková cena za 1 m2/ 1 rok. V závorce je částka rozepsána na nájemné za hrobové místo + cenu služeb.