Zatím je vše na bázi teorií a vše musí potvrdit další podrobný výzkum. Opavští archeologové jsou ale na prahu velkého objevu. Ten přinesl záchranný výzkum v polích u Kateřinek, který zde probíhá od loňského října, a to v místech, kde v budoucnu vyroste severní obchvat města Opavy.

Kromě už samo o sobě významného nálezu pohřebiště epišňůrového kulturního komplexu se dvěma desítkami hrobů vzbudil u archeologů největší poprask nález tzv. sídlištní jámy lengylelské kultury (4400-4300 př. n. l., pozn. redakce) se dvěma pohřbenými lidmi. S největší pravděpodobností se jedná o dospělého a dítě.

Podobných objevů je na Opavsku jako šafránu a jsou enormní vzácností. To hlavní ale teprve přijde.

„U menší kostry byla objevena kovová spirálka, a pokud by se prokázalo, že je z mědi, která se v té době ve střední Evropě objevuje poprvé a lidé začínají používat měděné výrobky i na našem území, tak by to byl prakticky nejstarší kovový předmět vyrobený člověkem v českém Slezsku, v regionu Opavska zcela jistě nejstarší," říká vedoucí výzkumu Jiří Juchelka.

Kromě tohoto unikátu se u koster našel také poměrně zachovalý sekeromlat ze zelené břidlice a asi deseticentimetrový silicitový nůž.

Kdo ale byli oni dva lidé? Jednalo se o matku s dítětem? A jak a proč zemřeli? Na některé z těchto otázek dá odpověď následující antropologický výzkum pozůstatků. Jiné zůstanou nezodpovězeny a budou burcovat naší fantazii. Faktem totiž je například to, že u těl našli archeologové i hroty šípů.

Jeden takový podle všeho u „dospělé kostry" prorazil lebku a další zasáhly tělo. Je tedy více než pravděpodobné, že se tu před více než šesti tisíci lety odehrálo nějaké nelítostné drama.

Vykopávky by měly probíhat v daných místech zhruba do konce roku. Už nyní je prozkoumáno zhruba sedm desetin celé plochy, ale nějaký ten zajímavý nález se tu vynoří z půdy takřka každý den. „Za těch několik měsíců jsme identifikovali na čtyřech místech nové pravěké lokality, a to v úseku od rozhraní Malých Hoštic a Kateřinek až po Stříbrné jezero.

Tyto čtyři nové archeologické lokality můžeme datovat do období od konce neolitu a počátku eneolitu, to znamená od přelomu starší a mladší doby kamenné, až po přelom letopočtu," dodává Jiří Juchelka.

Na vykopávkách dělá také celá řada brigádníků a práci si doslova vychutnává. „Na výzkumu jsem začala už v březnu, tehdy to bylo v lokalitě za Kauflandem. Neustále něco objevujeme, a to mně hodně baví," potvrzuje entuziasmus a motivaci zdejších brigádníků studentka Jana Hejnyšová.

Není tak zdaleka vyloučeno, že na své objevení čekají i další nálezy, které mohou pozměnit povědomí o celé historii Opavska.