Zima, mráz a náledí. Pak už stačí chvilka nepozornosti k tomu, aby si chodec přivodil pár modřin, v horším případě zlomeninu. Kdy, po kom a jak požadovat náhradu škody za úraz na chodníku?

„S podobnou událostí nemám naštěstí žádnou zkušenost. Pokud by se mi něco stalo, nevím, jestli bych vůbec nějaké odškodné požadoval. Prostě je zima a s tím souvisí nutná opatrnost. Jiná situace by byla, kdyby mě zranil padající rampouch ze střechy. To bych se obrátil na majitele daného objektu," řekl třiadvacetiletý Miloš Nevlud z Frýdku-Místku.

Zákon uvádí, že požadavek na odškodnění úrazu se vznáší vždy k vlastníkovi komunikace. Není-li vlastníkem město, je nutno se obrátit na toho, komu chodník patří.

„Předně je potřeba říci, že by si lidé měli uvědomit, že jsou to právě jen oni, kdo se musí postarat o své zdraví. Jen chodec svým odpovědným jednáním zvýšenou pozorností, opatrností, obezřetností, může nejvíce ovlivnit to, jestli k pádu a následnému úrazu na chodníku dojde, či nikoliv. Selským rozumem řečeno, byla-li řádně provedena zimní údržba, tedy následky zimního počasí byly zmírněny, zamyšlenému chodci, který nekouká, kam šlape, často ani nejlepší zimní obuv nepomůže," popsal Jaromír Kohut, ředitel Technických služeb ve Frýdku-Místku.

Dodal, že pokud každý vlastník komunikace dodrží svůj plán zimní údržby, kde vede přesnou dokumentaci a záznamy způsobem, který je dán vyhláškou, nečiní mu později potíže prokázat, že činil, co měl, a způsobem, jakým měl. V opačném případě vše hraje do karet poškozenému, který tak má možnost uspět s náhradou škody za úraz.

Oznámení je nutno podat písemně

Podat však musí písemné oznámení o události, s přesným časem a místem, kdy ke zranění došlo, doložit lékařskou zprávou a svědeckou výpovědí, v ideálním případě stanovisko přivolaných strážníků městské policie. Pomoci však může i fotografie, která zachycuje stav chodníku. Většina měst si tato rizika uvědomuje, a proto své komunikace raději pojistila. „V současné době máme uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škodu, a to na období od 1. března 2012 do 29. února 2016. Roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu činí 477 500 korun. Z tohoto pojištění pojišťovna plní mimo jiné i případné úrazy na místních komunikacích," uvedla Jana Matějíková, tisková mluvčí Magistrátu ve Frýdku-Místku.

Dodala, že tato částka ovšem zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za škodu vadného výrobku a profesní odpovědnosti, které se vztahují na 29 příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek, a čtyř obchodních společností, v nichž má město stoprocentní kapitálový podíl nebo je ovládající osobou.

Jaromír Kohut konstatoval, že počet žádostí o odškodnění úrazu ubývá.

„Za zimní období 2011/12 bylo přijato kolem dvaceti žádostí, z nichž pouze jedna byla důvodná. V současném zimním období 2012/13 nebylo doručeno zatím nic," upřesnil. Úrazy chodců na komunikacích v majetku města řeší i radnice v Třinci, v tomto kalendářním roce ale žádnou takovou událost neeviduje. „Samotné řešení škodních událostí je v náplni práce odboru vnitřních věcí. V roce 2012 nebyla ohlášena v souvislosti s povětrnostními vlivy ani jedna pojistná událost týkající se úrazu na chodnících města," sdělila včera mluvčí městského úřadu Šárka Szlaurová.

Podle dřívějších informací řešil odbor vnitřních věcí od roku 2009 do dubna 2011 asi 15 případů, plnění z pojistky města většinou však nebylo poskytnuto, protože městu se zavinění na úrazu neprokázalo.