První pracovní den strávil v pondělí v Městské nemocnici Ostrava nově jmenovaný ředitel Jaroslav Lux.

Tentýž den byli s okamžitou platností odvoláni ze svých funkcí dva lidé – ekonomický náměstek Petr Šmíd a vedoucí obchodního odboru Radim Dembiňák.

Velké investice

„Myslím si, hospodářko ekonomická služba této nemocnice je malinko nemocná a je třeba ji revitalizovat. Tak, abychom peníze, které jsou nám poskytovány za službu zdravotní péče, a jsou to těžce vydělané peníze, racionálně využívali," zdůvodnil rozhodnutí Jaroslav Lux.

Připustil, že personální změny na ekonomickém úseku souvisí jak s nedávným auditem města, který ukázal na určitá pochybení v oblasti veřejných zakázek, tak i s policejním šetřením v souvislosti s kauzou „Dědic".

„Nemocnici čekají velké investice a my chceme, aby byly transparentní," vysvětlil.

Rovněž místo náměstka pro léčebnou péči je zatím prázdné. Tomáš Mrázek, který tuto funkci vykonával do srpna loňského roku, než přijal místo prozatímního ředitele nemocnice, se do ní podle Luxe nevrátí a zůstane primářem chirurgie.

Lidský potenciál

Dočasně by se měl náměstkem této oblasti stát jeden z bývalých ředitelů, kardiolog František Jurek. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči má zůstat i nadále.

„Nejcennější, co nemocnice má, je lidský potenciál. Šedesát procent nákladů nemocnice jde do lidí," zdůraznil Jaroslav Lux s tím, že určitými úkoly prověří i primáře jednotlivých oddělení a do budoucna uvažuje nově o zřízení personálního náměstka. 

Jak zdůraznil Zbyněk Pražák, náměstek ostravského primátora pro zdravotnictví, Jaroslav Lux má „silný mandát zřizovatele, aby uskutečnil záměry, které považuje za důležité."

Těmi by měly být zajištění kvalitní péče, ekonomická rentabilita nemocnice, transparentní hospodaření a dobré mezilidské vztahy uvnitř i navenek, směrem k pacientům.