Obyvatelé Nového Jičína se musí připravit na to, že městský rozhlas bude od poloviny března slyšet více, než jsou doposud zvyklí. Důvodem je nutné odzkoušení a také doladění jednotného varovného a vyrozumívacího systému, jehož je rozhlas součástí.

V těchto dnech instalují technici poslední sirény a hlásiče, poté je odborná firma začne zkoušet. „Proto prosíme občany o toleranci a pochopení. Rozhlas bude znít městem v nepravidelných časech a intervalech, vždy během dne od 8 do 16 hodin," uvedl Lumír Balaryn z organizačního odboru města.

Většinu uhradí dotace

Nový systém bude občany města varovat před živelnými pohromami a zároveň jim poskytne potřebné informace o dění ve městě, na které jsou zvyklí již roky. Jedná se o nákladnou investici v hodnotě 10 milionů korun, celých devět ale pokryje dotace. „Projekt Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro ORP Nový Jičín je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí," doplnil Lumír Balaryn.

Ostrý provoz od dubna

Celý varovný a vyrozumívací systém bude spuštěn první středu v dubnu v rámci celorepublikové zkoušky sirén.

„V dalších měsících budou při celorepublikové zkoušce sirén zpuštěny jen sirény, které ve městě fungovaly i dosud. Na ZŠ Dlouhá, na hasičské zbrojnici ulice Zborovská, v Žilině, ve Straníku, v Bludovicích a Kojetíně. Hlásiče rozhlasu, kterých bude 256, budou, na rozdíl od dubnového testu, vypnuty," uzavřel Balaryn.