Milovníci tradičních tanců
a hudby tak zakončili pětidenní festival Folklor bez hranic, na kterém se představily nejen domácí skupiny, ale
i soubory z Francie, Indie, Gruzie, Běloruska či Polska. Veselá a barevná představení měla za úkol nejen oživit kulturní dění v Ostravě, ale také připomenout 160. výročí narození Leoše Janáčka. (gra)