Letos začali v ostravských kominictvích lidé objednávat vyčištění komínů už od počátku září.

„Zájem je podobný, jaký byl v předchozích letech. Lidé sice většinou vědí, že ideální je nechat si spalinové cesty vyčistit hned po konci topné sezony, řada z nich to ale stejně odkládá a volají nás až na podzim, když začíná nová topná sezona. Teď tak máme opravdu zakázek požehnaně a objednáváme zhruba na 14 dní dopředu," uvedl Břetislav Otto z kominictví Konam.

Jak doplnil, poptávka po službách kominíků se rapidně zvýší, když se tomuto tématu věnuje televize nebo se o něm začne psát v novinách.

Ilustrační foto.

„To pak nestačíme zvedat telefony… Za vyčištění jedné spalinové cesty zaplatí zákazník zhruba stokorunu. Za vyhotovení protokolu si pak účtujeme dalších 250 až 350 korun. Takže celkem to vyčištění komína vyjde zákazníka zhruba na pětistovku," upřesnil Břetislav Otto. Podle něj je ale vyčištění komína od sazí důležité a výrazně snižuje nebezpečí požáru.

Čistit i komíny plynových kotlů

Kominíci upozorňují, že kontrolu spalinových cest by rozhodně neměli podcenit ani lidé, kteří používají kotle plynové.

„Stává se, že do komína občas spadne pták, a může dojít k jeho ucpání. Moderní kotle pak reagují tak, že se samy vypnou. Zároveň je ale nutné, aby si lidé nechali zkontrolovat a seřídit i samotný kotel," doporučuje Břetislav Otto.

Oslovení ostravští kominíci se shodují v tom, že při čištění zaneseného komínu se dá jen těžko zjistit, čím majitel domu topí.

Ilustrační foto.

„Pořádnou paseku dokáže udělat mokré dřevo, to samé platí o hnědém uhlí. Kominík sice vidí, jak je komín zadehtovaný, ale jestli majitel topí uhlím hnědým nebo občas spálí v kotli i to, co tam rozhodně nepatří, to už se dá poznat těžko," dodal pracovník dalšího ostravského kominictví, který si nepřál být jmenován.

Zákon stanoví: jednou za rok

Někteří majitelé rodinných domků jsou přesvědčeni, že si komín dokáží vyčistit sami, a kominíky nevolají. I když by tak minimálně jednou ročně měli učinit. Jedná se totiž o zákonem stanovenou povinnost.

„Laik není schopen některé věci zjistit, ani odhalit případné závady. Pokud komín kontroluje vyučený odborník, dokáže změřit i odcházející spaliny a upozornit na nedostatky. V důsledku tak může výrazně prodloužit nejen životnost komínu a komínové vložky, ale hodně mu to napoví i o stavu samotného kotle a bezpečnosti spalinové cesty," vysvětluje Antonín Papík, člen rady Společenstva kominíků severní Moravy a Slezska.

Ten také upozorňuje, že při výběru kominíka by lidé měli být opatrnější a nevybírat jen podle nejnižší ceny.

Podle odhadu tohoto zkušeného ostravského kominíka je totiž na trhu zhruba pětina firem, kde práce vykonávají kominíci, kteří se tomuto řemeslu nevyučili a mají kominickou živnost jen na základě zodpovědné osoby, která je někdy odjinud než oni sami. Případně v lepším případě absolvovali jen různé rychlokurzy či rekvalifikace.

„Nemusí to nutně znamenat, že svou práci odvedou pokaždé špatně, ale z logiky věci nemohou odhalit některé věci, na které zkušený kominík přijde. Proto je lepší, aby si zákaznici ponechali svého ověřeného kominíka a tím se vyvarovali případným pozdějším problémům," dodal Antonín Papík.

Ilustrační foto.

Zanedbat péči o komín se nemusí vyplatit

Celkem 511 pojistných událostí způsobených požáry eviduje za loňský rok Allianz pojišťovna. „Procento případů, při kterých hrál roli nevyčištěný komín, naše statistika neuvádí. Pokud dojde k požáru kvůli nevyhovujícímu stavu topných těles nebo spalinových cest, požadujeme od klienta dokument o revizi komínu, respektive záznamy o kontrolách spalinových cest. Rozhodně to však neznamená, že tomu, kdo je nemá, automaticky pojistné plnění odmítneme nebo krátíme," vysvětlila Jana Černá. Jak dodala, pojišťovnu nejvíce zajímají příčiny požáru, především pak, nebyl-li založen úmyslně, popřípadě zda za jeho vznik může špatný technický stav. „Kromě pojišťovny ve všech případech také hasiči zkoumají, v jaké míře měl konkrétní stav komínu vliv na vznik požáru. Teprve na základě těchto zjištění a podle závažnosti porušení povinností klienta nebo míry jeho zavinění je možné uvažovat o snížení plnění," doplnila Jana Černá.

Příčina požáru? Závada na vytápění

Milan Káňa, mluvčí Kooperativa pojišťovny, uvedl, že nejčastějšími příčinami požárů jsou závady na vytápění domů, hlavně pak spalinových cest (komínů), a technické závady nebo chybná manipulace s plynovými zařízeními.

V době sjednání pojištění nevyžaduje Kooperativa pojišťovna doklad o kontrole spalinových cest.

Pokud klient nemá v pořádku „revizi komína" a na pojištěné nemovitosti vznikne požární škoda, nepřistupuje pojišťovna automaticky ke snížení pojistného plnění.

„Revize je sice důležitým prevenčním nástrojem, avšak její absence automaticky nevyvolá použití smluvní sankce. Případné snížení pojistného plnění je uplatněno tehdy, když má porušení předpisů přímou souvislost se vznikem škody," uvedl Milan Káňa s tím, že při likvidaci škody pojišťovna individuálně zkoumá mechanismus vzniku škody, její okolnosti a konkrétní míru zavinění.

„Jde-li o nešťastné náhodné opomenutí, je sankce zpravidla minimální nebo žádná. Při opakovaném porušování povinností může být naopak uplatněna sankce vyšší," dodal mluvčí.

Příklady z praxe
PRVNÍ PŘÍKLAD - chybějící revize je zapříčiněna úvahou vlastníka domu, že jde o zánovní komín v dobrém technickém stavu, a proto revizi (v rozporu s předpisy) vynechá, protože ji považuje za zbytečnou. Přesto může nastat škoda požárem, kdy pojistné plnění nebude sníženo například jiskra vylétlá z komína způsobí vznícení střechy.

DRUHÝ PŘÍKLAD - vlastník domu ví o zhoršeném stavu komínu, který by revize bezpochyby odhalila. Přesto revizi ani opravu komínu neprovede. Pokud například netěsností v komíně vylétne jiskra na půdu a způsobí požár, pak jde o případ, kdy může pojišťovna snížit pojistné plnění. Při splnění prevenční povinnosti by bylo škodě nepochybně možné předejít.

TŘETÍ PŘÍPAD - může jít o vlastníka domu, který sice provedl revizi komína, ale například po nedbale provedeném čistění spalin neuzavře dvířka kamen a vypadne z nich žhavý uhlík, který způsobí požár. Přestože klient má revizi komína v pořádku, hrubě porušil požární pravidla; pojišťovna má právo snížit plnění.
(zdroj: Kooperativa pojišťovna)