Od nadcházejícího školního roku 2014/2015 společně otevřou nový obor, s názvem Výrobce textilií kloboučnický plsťař. Podobný obor se totiž v současnosti nevyučuje na žádné škole v České republice.

„Střední škola zajistí teoretické vyučování v Odrách a samotný TONAK se postará o výuku odborných předmětů, poskytne studentům praxi přímo v prostorech firmy, nejlepším žákům nabídne prospěchová stipendia, měsíčně je odmění za produktivní práci a po úspěšném ukončení studia jim umožní uzavření pracovní smlouvy," popsala spolupráci školy s věhlasnou kloboučnickou firmou Jana Kellnerová, tisková mluvčí školy, s tím, že zmíněné subjekty se rozhodly, že budou společně reagovat na poprávku pracovního trhu v regionu.

Připomeňme, že klobouky se v Novém Jičíně vyrábějí už od 17. století. Nyní přišel čas tuto dlouhodobou tradici oživit a vrátit sem klasické učňovské obory, které mladým lidem zajistí práci a životní jistoty.

Na oderské škole se dále vyučují obory Kadeřník, Prodavač a Masér, jež jsou ukončeny výučním listem, a obory Kosmetické služby a nástavbové Podnikání, ukončené maturitní zkouškou.