Do konce června by měl každý občan Ostravy s trvalým pobytem v krajské metropoli uhradit 498korunový poplatek za komunální odpad.

Jeho výše za osobu a kalendářní rok se v posledních letech nemění, a to i díky tomu, že lidé stále lépe třídí odpad. „Splatnost poplatku je k 30. červnu, občané jej ale platí už v průběhu roku. K dnešnímu dni máme vybráno zhruba 40 milionů korun, což představuje řádově shodnou částku jako v loňském roce," uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Doplnila, že částku prozatím zaplatila asi šestina poplatníků. Na otázku, jak město postupuje v případě, že lidé za komunální odpad nezaplatí včas, uvedla, že je k nim Ostrava shovívavá.

„Lidé pak mají možnost poplatek uhradit ještě během zbývající části roku. Nicméně dluh, který mají lidé vůči městu právě za komunální odpad, rok od roku narůstá. Oproti loňsku se jedná o tříprocentní nárůst. Celková výše dluhu činí přibližně 139 milionů korun," doplnila mluvčí Vojkovská.

ZPŮSOBY PLATBY

Lidé mohou odpad zaplatit několika způsoby. Jednak prostřednictvím SIPO, bankovního převodu a složenky, jednak je možné jej zaplatit také osobně v pokladně Magistrátu města Ostravy.

Pokud chtějí lidé získat pokyny k platbě, stačí jim otevřít internetové stránky města, najet na ESMO Elektronické statutární město a zvolit záložku Platba za komunální odpad. Na ní pak najdou podrobnější informace a také tabulku, do které stačí vepsat rodné číslo, a pokyny k platbě budou automaticky vygenerovány.

ROZŠÍŘENÁ SKLÁDKA

Tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová pak doplnila informaci, že odpadová společnost města v Hrušově otevřela rozšířenou skládku, kterou začala stavět už v minulém roce.

„Celé rozšíření trvalo deset měsíců. Celkové zvýšení kapacity skládky se nedá odhadnout. Záleží na produkci odpadu a na zákonech, které se o skladování odpadu chystají. Ale určitě ještě deset let bude odpad kde sladovat," uvedla Vladimíra Karasová.

OZO podle ní počítá i s návrhem zákona, který zakazuje skladování směsného komunálního odpadu od roku 2024. „Odpad se bude třídit na třídicích linkách na materiálně či energeticky využitelný odpad. A skladovat se bude pouze odpad nevyužitelný. Jeho množství bude zhruba stejné jako toho ze spalovny," doplnila Karasová.

Martina Koziolová, Martin Ritz