Tyto alba. Tak zní latinský název silně ohroženého druhu sovy pálené, živočicha, jehož jméno, se nyní skloňuje v útrobách radnice ve Freudově rodišti. A důvod? Město poskytlo na jeho podporu v letošním roce 6 tisíc korun.

Sova pálená„Město Příbor již řadu let poskytuje finanční příspěvek ZO Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín na provoz Záchranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě. Pro rok 2014 se město rozhodlo poskytnout finanční dar za účelem konkrétní podpory péče o zástupce silně ohroženého druhu sovu pálenou," informovala Iveta Busková, vedoucí Kanceláře vedení města Příbor.

Tisíce zachráněných zvířat

V Záchranné stanici v Bartošovicích pro volně žijící živočichy se náklady na komplexní péči o jedno zvíře pohybují v průměru ročně kolem částky 2600 korun. Jen od vzniku provozu této stanice, od roku 1983, zachránili zdejší pracovníci 17 tisíc zraněných živočichů více než 218 živočišných druhů.

„Letos jsme si vybrali konkrétní zvíře, protože to byla jedna z možností podpory a byla zároveň stanicí nabízená. Je to vůbec poprvé, co jsme určité zvíře adoptovali," rozvedla dále Andrea Nováková, mající na příborské radnici na starosti agendu životního prostředí.

Podpora

Až tak pojedou příborští žáci na exkurzi do bartošovické stanice, kam míří pravidelně každým rokem, určitě se déle zastaví u voliéry se sovou pálenou, aby jim učitelé vysvětlili, že je vlastně tak trochu i jejich.

Podpořit záchranou stanici může každý, ať už libovolným finančním darem na její provoz, nebo na konkrétního živočicha. Podrobné informace, kde jsou uvedena i konkrétní zvířata, je možné najít na webových stránkách novojičínských ochránců přírody www.csopnj.cz.