Občané nejlidnatějšího městského obvodu přiměli svou kritikou údajně nekompetentního rozhodování ve vzdělávací sféře radnici Ostravy-Jihu, aby jako první ve městě pracovala na vlastní školské koncepci. Analytickou část má už hotovou.

Na jejím vytváření se podíleli zaměstnanci odboru úřadu OV-Jih, kteří mají pod sebou oblast školství, a demografické podklady pak zpracovala odborná firma.

Vyplynulo z nich, že osmnáct základních škol s celkem 7534 dětmi vykazovalo (v dubnu, kdy se šetření konalo) průměrnou obsazenost pouze 62 procent.

„Toto je ale vztaženo k maximální kapacitě čtyřiatřiceti žáků na třídu. Optimální kapacita je pětadvacet dětí ve třídě," přiblížil radní Adam Rykala. Nejvyšší obsazenost 78 % měla ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu a nejnižší 42 % naopak ZŠ Volgogradská v Zábřehu.

ODKUD DĚTI JEZDÍ?

Do zprávy se dostaly také údaje o dostupnosti jednotlivých škol na Jihu a dojezdových vzdálenostech.

„Většinou bydlí děti od školy či školky do kilometru, maximálně dvou. Odlišnost se ukázala u dvou ZŠ v Hrabůvce. Na Klegovu dojíždí třetina žáků přes tři kilometry, což je dáno jejím sportovním zaměřením. Provaznická, orientovaná na nadané děti a spolupracující s Mensou ČR, má rovněž minimum žáků z blízkého okolí," pokračoval Rykala.

Co se třiceti školek v obvodu týká, do těch ve sledovaném období chodilo 3226 dětí, přičemž průměrná obsazenost činila 87 procent.