Ministerstvo by mělo rozhodnout zhruba do poloviny září. Vlastník nádraží si však nemůže dovolit čekat, a proto pokračuje v projektu přípravy modernizace.

„Nepředjímáme rozhodnutí ministerstva, ale počítáme s variantou, která by byla stejná jako předchozí rozhodnutí, tedy, že nádraží památkově chráněno nebude. Zahájené výběrové řízení na dodavatele stavby proto pokračuje," potvrdila mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

S rozhodováním o nádraží souvisí také osud druhé části projektu. Tím je přednádražní část dopravního terminálu, který chce na svých pozemcích před železniční stanicí budovat město. Jestliže by nádraží bylo prohlášeno za památku, projekt jeho modernizace v současné podobě by byl zastaven. S tím by souviselo ukončení finanční podpory z programu Moravskoslezsko pro obě části projektu. Stavět by nemohly ani České dráhy, ani město.

Schválená evropská dotace by měla pokrýt značnou část předpokládaných nákladů, které se odhadují na 160 milionů korun.

Která varianta je lepší?

Osud havířovského nádraží je nyní značně nejistý. Variant je několik. Pokud nebude prohlášeno za památku, bude projekt pokračovat dále. Velká nádražní hala se zbourá. K současné provozní budově bude přistavěna menší prosklená odbavovací hala a před nádražím bude zastřešené autobusové stanoviště, parkoviště a menší budovy se službami pro cestující.

V případě, že nádraží bude památkou, přejdou České dráhy k předání objektu do majetku Správy železniční dopravní cesty, která přebírá všechna další nádraží v zemi. Otázkou zůstává, zda by se SŽDC pustila do celkové rekonstrukce památkově chráněného objektu, nebo by jej pouze udržovala v jeho nynější podobě.

Pokud by město chtělo mít před nádražím svou část terminálu, muselo by svůj projekt přepracovat, a to především s ohledem na to, zda by před památkově chráněným nádražím mohl zastřešený terminál vůbec být.

Bez ohledu na jakýkoli vývoj situace by město chtělo vyřešit spojení se Šumbarkem celkovou změnou dopravy v podjezdu. Automobilová doprava by tam měla být zcela oddělena od pěší a cyklistické.

Nádraží rokuHavířov Občanská iniciativa Důl architektury vyzývá všechny příznivce havířovského vlakového nádraží a zvláště pak ty, kteří si přejí jeho zachování a opravy, aby se zúčastnili hlasování v anketě o nádraží roku. Vlakové nádraží v Havířově, postavené v šedesátých letech, a především pak otázka jeho rekonstrukce či zbourání, je téma, které již nějakou dobu bouří havířovské vody. Podpořit tuto stavbu je možné mimo jiné sepsáním stručného sdělení, proč si toto nádraží zaslouží ocenění, které pak spolu s dvěma, třemi fotografiemi zašlete na adresu nejkrasnejsinadrazi@nadrazi.cz nebo poštou na adresu Asociace Entente Florale CZ, Souznění V Pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2. Uzávěrka je v úterý 9. září. (zor)

POZNÁMKA: Chtějí dráhy vůbec nádraží rekonstruovat?

O modernizaci havířovského vlakového nádraží, tedy toho socialistického, protože to skutečně historické šumbarské stojí o kus dále, se hovoří a píše čtyři roky. Ještě dříve, v červnu 2008 k jeho modernizaci vyzval tehdejší primátor Havířova František Chobot, když v nádražní hale míjel skupinku bezdomovců. Dráhy skutečně modernizaci připravily, leč svým projektem namíchly řadu lidí. Zejména mimohavířovští začali bojovat za zachování nádražní haly, kterou považují za ojedinělý architektonický příklad tzv. Bruselského stylu. V hale, která tvoří harmonický celek se sousedním 18podlažním věžovým domem, navíc našli vzácnou mozaiku. Všechna pro a proti teď přebírají odborníci oslovení ministerstvem kultury, které za několik dnů rozhodne, zda je třeba nádraží chránit jako památku, nebo jde jen o prachobyčejnou socialisticky předimenzovanou železniční zastávku. Jak se však zdá, zatímco aktivisté za zachování haly bojují na všech frontách, vlastník nádraží se k jeho budoucnosti staví více než ležérně. Pokud by dráhy měly opravdu eminentní zájem na stržení haly, už by proto dříve udělaly alespoň jeden jediný krok. Člověka napadne, že by mohly v rámci běžné údržby a výmalby postupně odloupávat kostičky té vzácné mozaiky. Z bezpečnostních důvodů už mohly sejmout opadávající obložení haly nebo rozrýpat podlahu v hale. Ať to dopadne jakkoli, ještě mnoho článků Deník o nádraží přinese.