Mši přijel sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Do zcela plného kostela přišli při té příležitosti také místní hasiči, myslivci i vedení obce. Kněz Ludvík Sobek zaplatil životem za svůj antibolševismus. Už v roce 1949 jej zatkli a mučili tehdejší "estébáci". Petrovický kněz ale zůstal i poté pevný ve svém antibolševickém postoji.

Dne 25. dubna 1950 pak lidé našli jeho zohavené tělo oběšené na klice okna petrovické fary. Že nešlo o sebevraždu tušilo celé okolí již od počátku. Přítomný lékař po krátkém ohledání těla stanovil jako příčinu úmrtí infarkt. Tělo Ludvíka Sobka neslo rovněž prvky mučení. Farní psi při tom danou noc prospali a na druhý den zemřeli. Vyšetřovatelé Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu pak v 90. letech minulého století dospěli k závěru, že šlo nejspíše o vraždu spáchanou orgány StB nebo komunistickými funkcionáři.