Dobrá zpráva přišla ze Slezské nemocnice v Opavě. Porodnice ve slezské metropoli se může pochlubit úspěšným prvním čtvrtletím tohoto roku. Oproti loňsku se zde narodilo o čtyřicet dětí více. Úspěch je to i v kontextu toho, že mít stoupající porodnost je meta, které většina porodnic v České republice nedosáhne.

Jedním z důvodů, proč je opavská porodnice tak úspěšná, je skutečnost, že je lákavá pro ženy z širokého okolí. „Narodilo se tady už mé první miminko a i tehdy jsem byla velmi spokojená. Proto jsem ani neuvažovala o tom, že by se teď syn narodil někde jinde.

Moc bych chtěla vyzdvihnout personál, který se tady maminkám opravdu věnuje, pomůže či poradí. Takový rodinný přístup. Skvělé jsou také porodní boxy, které zajišťují soukromí, miminko máte stále na očích, nikam ho neodnášejí," sdělila své pocity Veronika Kašná z Malých Hoštic, která si nemůže opavskou porodnici vynachválit.

Pro řadu rodiček je alternativou k porodu v Opavě volba ostravské porodnice, ale i v tomto srovnání si Slezská nemocnice vede dobře. „Bydlíme s přítelem v Hati, blíže tedy máme některou z ostravských porodnic. Já ale pocházím z Opavy, a tak jsem se nakonec rozhodla porodit tady. Rozhodně toho nelituji, naopak. Se vším jsem maximálně spokojená," řekla Hana Matějová.

Od roku 2014 mohou ženy využívat předporodní kurzy a prohlídky ve Slezské nemocnici. Kurzy jsou každé liché úterý od 15 hodin v přízemí pavilonu V na gynekologické ambulanci. Rodičky mají v Opavě možnost využít také porody s dulami.

„Pro některé ženy jsou hodně žádoucí a my s nimi máme výbornou spolupráci," řekl primář gynekologicko-porodního oddělení Alfréd Dőrr, který byl s dobrými výsledky porodnice konfrontován také minulý rok.

Alfréd Dörr: Velmi se nám osvědčilo komunikovat s rodičkami i pomocí Facebooku. Nejdůležitější je pro nás vstřícné chování

Primář opavské porodnice Alfréd Dőrr.

Slezské nemocnici v posledních letech stále stoupá porodnost. Nejen na toto téma jsme promluvili 
s primářem Alfrédem Dörrem.

V České republice porodnost klesá, vy však jdete proti proudu.

V Moravskoslezském kraji došlo v roce 2015 k poklesu porodnosti celkem o 83 porodů. V naší porodnici však naopak počet porodů vzrostl o 48 na celkový počet 1079. Dětí však bylo více díky šesti porodům dvojčat. Tento vzrůstající trend pozorujeme již třetím rokem.

Čím je to podle vás způsobeno?

Mohlo by to být ovlivněno příznivější demografickou situací v regionu, ale 
o tom žádné přesnější informace nemám. Z mého pohledu je to především snahou celého našeho kolektivu vytvářet maximálně příznivé podmínky pro nastávající maminky, a to jak v oblasti prostorových a přístrojovém vybavení, tak zejména v prohloubení kontaktu s rodičkami.

Jak konkrétně tento vztah prohlubujete?

Provádíme předporodní přípravu rodiček a jejich partnerů přímo na našem pracovišti. Důležitá je také naše práce v předporodní poradně, kde rodičku podrobně informujeme o stavu jejího těhotenství, plánujeme další návštěvy nebo organizujeme aktivní ukončení těhotenství.

Velmi se nám osvědčil další prostředek komunikace s rodičkami prostřednictvím Facebooku, kde je již registrováno kolem 1500 korespondentek. Pochopitelně komunikujeme také na našich webových stránkách. Nesmím opomenout ani další důležitý faktor úspěšnosti našeho týmu, a to je spolupráce s terénními gynekology, navazování a prohlubování osobních kontaktů.

V čem je podle vás opavská porodnice jiná než jiné porodnice v okolí?

Naše oddělení je umístněno v prostorách nového pavilonu V a má vynikající prostorové dispozice umožňující nastávajícím rodičkám poskytnout vlídné, téměř domácí prostředí. Několik pokojů má i nadstandardní vybavení, umožňující dokonce i pobyt partnera.

Nabídka služeb 
k porodu je maximální, těžko je možné ještě něco nového vymyslet. Největší důležitost klademe na profesionalitu, dobré lidské chování a vstřícnost.

Stále přibývá rodiček, které si přejí rodit alternativně. Co vy si o těchto trendech myslíte?

Otázka alternativních porodů je často diskutována. U nás je alternativní vedení porodu možné bez omezení. Z mého pohledu je možné vyhovět všem požadavkům alternativního vedení porodu, když neohrozí zdraví či život rodičky a novorozence.

Nemohu se ztotožnit s názorem vedení porodu doma, bez možnosti kontroly stavu plodu a průběhu porodu. Ve své praxi se téměř denně setkáváme s poruchami průběhu porodu a ohrožením stavu plodu (nebo i rodičky), které musíme ihned řešit.

Máte řadu zkušeností, můžete říct, jakým směrem se porodnictví v dnešní době ubírá?

Porodnost rapidně poklesla proti době, když jsem jako mladý lékař sloužíval na porodním sále. Při mém působení na klinice nebylo výjimkou, že se za noc narodilo více než 10 dětí. Rodilo se všude, na velkých pokojích o 7 lůžkách, na nedostatečně vybavených porodních sálech, dokonce někdy na předporodním příjmu či přímo na vozíku.

Ozvy plodu se poslouchaly stetoskopem a bylo často otázkou štěstí, když porodní asistentka zachytila včas nitroděložní tíseň plodu.

Dnes je situace asi jiná.

Podmínky pro rodičky 
v dnešní době jsou nesrovnatelně lepší, vedení porodu může být příznivě ovlivněno podáním léků tlumících bolesti či možnosti zkrácení celého porodního děje. Vedení porodu je nesrovnatelně bezpečnější pro dítě i matku.

Monitorování stavu plodu během porodu je neodmyslitelnou součástí péče o rodičku. V současné době plánujeme zkvalitnit monitorování plodu jednak citlivějšími přístroji, ale také telemetricky, bez nutnosti „přikurtování" rodičky 
k přístrojům.

Snažíte se minimalizovat počet porodů císařským řezem, jejich počet je pod 20 procenty. Jak se vám to daří?

Fyziologický porod přirozenou cestou je pro ženu i dítě nejbezpečnější, samozřejmě pokud se nevyskytnou okolnosti bránící tomuto způsobu vedení porodu. Tyto okolnosti si mohou vynutit vést porod císařským řezem vždy anebo se jedná o náhlé nepředpokladatelné úchylky v průběhu porodu, které se již 
v dalším těhotenství nemusí opakovat.

Pro stanovení vedení porodu císařským řezem jsou tedy někdy podmínky dány předem, anebo jsou vynuceny aktuálními okolnostmi během porodu. Důsledným dodržováním těchto okolností se vyhýbáme zbytečným císařským řezům, které mohou být v pooperačním průběhu komplikovány infekcí, krvácením a také podstatně prodlužují dobu rekonvalescence.

Stoupá podle vaší zkušenosti množství mužů u porodu?

Účast manželů nebo partnerů u porodu stoupá zcela výrazně. Například v r. 2012 byla účast 68%, 
v loňském roce 80%. Tento trend je správný a při porodu využíváme možnost bezprostřední komunikace obou rodičů vzájemně i s dítětem, tj. jeho přiložení na tělo rodičky (tzv. bonding) i možnosti přitulení dítěte svým otcem.

Je podle vás možné, aby porodnost v Opavě byla stále na takových dobrých číslech nebo si myslíte, že je to neudržitelné?


Nejsem prognostik, klesající trend porodnosti je všeobecný. Další méně příznivý faktor pro porodníky je vyšší podíl starších prvorodiček nad 35 let. V tomto období se již častěji u žen mohou vyskytovat celková onemocnění nepříznivě ovlivňující průběh těhotenství a porodu.

Myslím si, že současná frekvence porodů v Opavě je na pěkné úrovni, dovedu si představit ještě vyšší porodnost okolo 1200 dětí/rok. Jaká bude skutečnost, nevím, ale jsme připraveni.

Veronika Bernardová, Petr Večeřa