Architektura Poruby (někdejší Nové Ostravy) je ideologicky poznamenána. Její stavební styl byl nazýván stalinským historismem, ačkoliv se více používala zkratka „sorela", tedy socialistický realismus.

Památkově chráněny jsou v Porubě zejména soubory domů v Porubské ulici (dříve Fučíkově), nazvané Věžičky, a pak Oblouk. Jsou to objekty urbanisticky a architektonicky jedinečné, s dominantní věží a bohatě členěnými průčelími a štíty jednotlivých domů, přičemž výzdoba je odvozena z české renesanční a novorenesanční architektury.

V roce 1955 byl v Porubě dokončen blok domů nazvaný Věžičky. Na snímku z té doby jsou lidé, kteří se za velké slávy a proslovů funkcionářů stěhují do nových bytů.
V roce 1955 byl v Porubě dokončen blok domů nazvaný Věžičky. Na snímku z té doby jsou lidé, kteří se za velké slávy a proslovů funkcionářů stěhují do nových bytů. Foto: Archiv Úřadu městského obvodu Poruba

Prvotní představu vypracoval Státní ústav pro projektování měst a vesnic Ostrava s architektem Borisem Jelčaninovem. Věžičky byly dokončeny v roce 1955, sgrafitová výzdoba se na průčelí objevila o rok později. Domy jsou zachovány téměř v původní podobě, včetně základních prvků, jako jsou dveře, okna, zábradlí, balustrády, balkony, arkýře a fasády. Někde zůstala i původní krytina z pálených tašek.

Nejcennější výzdobu představují figurální sgrafita. Jde o zvláštní zdobné prvky ojedinělé i obsahem: na průčelí domu číslo 556 představují čtvero ročních období.

Chráněné památky

V roce 1957 navštívil Porubu Nikita Chruščov a prohlédl si Oblouk, který byl okopírován podle budovy admirality na Palácovém náměstí v Leningradu (Petrohradu). Podivoval se malým oknům, protože – to dá rozum – tady je přece mnohem teplejší klima než na severu Ruska. A v bytech se mu nelíbily parkety, pěknější a praktičtější je linoleum. Viděl to při návštěvě domů ve Finsku.

Památková ochrana je věnována také některým objektům na Hlavní třídě (dříve Leninově třídě), zvláště pak vstupním blokům po obou stranách ústí bulváru z východu i ze západu od rondelu. kde najdeme nad atikami i sochy v antickém pojetí či stylizované a vysoké sloupy. Pozoruhodné jsou také bloky domů za Obloukem, tedy na nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, které vedou až k ulici 17. listopadu (dříve Vítězného února). Charakteristické jsou zde dvory přiléhající k ulici Budovatelské.

Památkově chráněny jsou ovšem zejména Věžičky a Oblouk, ostatní význačné objekty patří mezi doplňující a dotvářející charakter těch staveb. Podle památkářů je nutné udržovat původní styl a bez jejich rozhodnutí se nelze pouštět do větších zásahů či změn. Zachovat některé objekty z počátku padesátých let, které ilustrují tehdejší estetické a ideologické postuláty v architektuře, je potřebné a správné. Jde o charakteristický dokument doby.