Začínalo to zvolna

Dne 18. listopadu se na náměstí Lidových milicí v Ostravě (dnešní Masarykovo) začali scházet studenti a tvořili debatující hloučky. Protagonisty počátků sametové revoluce v našem regionu byli Tomáš Hradílek, Jaromír Piskoř, Lubomír Zaorálek, Dolores Šavrdová, Karel Biňovec, Jiří Smejkal, Radim Chytka, Jiří Petráš, Jana Šilerová, Jan Breník, Jiří Fiedor a další. Ale také Jaromír Glac, kmenový člen StB.

Před patnácti lety, kdy měli všechno ještě v dobré paměti, vzpomínali na tuto dobu i lidé, kteří „byli u toho". Jiří Smejkal, architekt a pozdější primátor Ostravy (který dnes již nežije), popisoval začátky sametové revoluce v Ostravě jednoduše. Sešli se v ateliéru sochaře Eduarda Ovčáčka a uvažovali o založení Občanského fóra (OF). Na návrh Lubomíra Zaorálka se přesunuli do kanceláře Československé strany lidové. Ale až poté, co organizaci převzal Tomáš Hradílek, se události i tady hnuly dopředu. OF vzniklo a mělo sídlo na Černé louce.

Ostravští studenti reagovali transparenty na hrubý zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům v Praze 17. listopadu 1989. Radim Chytka, dříve projektant VOKD, od roku 1990 starosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dnes ředitel Ostravského informačního servisu, tenkrát uvedl, že noví lidé v OF nebyli zvyklí politicky pracovat, ale řád tomu dal skutečně až chartista Hradílek. Vedla se složitá jednání o novém primátorovi. To nešlo prostě přijít a říct: „Běžte pryč, my sem dosadíme své lidi." Pravda je, že nám tenkrát hodně pomohla jednání s lidovci.

Boj komunistů

A pak to začalo: 21. listopadu už bylo hlavní ostravské náměstí plné lidí, kteří volali, že chtějí svobodu a politickou pluralitu. Pryč s KSČ! Tajemník KV KSČ Václav Václavík v televizním projevu naznačil, že bude povolána armáda. Na demonstranty křičeli staří komunisté: „Proč rozbíjíte socialismus, ničíte jeho výdobytky?" Dostalo se jim dost hrubých odpovědí. Po skončení manifestace odešli studenti do Divadla Jiřího Myrona a pokračovali v debatě.

Při demonstraci o den později vystoupil primátor Ostravy Bedřich Lipina a navrhoval politický dialog. Dav ho vypískal. Demonstrace pokračovaly a transparenty hlásaly, že studenti a herci stávkují. Přijeli herci ze Slovenska a z balkonu na náměstí promluvil Michal Dočolomanský a zpíval Jaromír Nohavica.

V celé republice jedině komunisté v Ostravě přešli do útoku. Ráno se konala bouřlivá schůze stranických funkcionářů v hale Tatran, pěla se Internacionála, večer se na náměstí konala rudá antidemonstrace osmi tisíc osob. Skandovali: „Ať žije KSČ!! Pryč s Havlem, sláva Urbánkovi!" Najednou se v bočních ulicích objevily neumělé transparenty reagující s čerstvou zprávou: Změna ústavy, zrušena vedoucí úloha KSČ! A volání: „Bolševici na krajzák!" Tedy do vězení. Docházelo k potyčkám. Komunisté vyhrožovali: „Počkejte, až přijede Urbánek z Ruska!" Jenže Urbánek se vrátil z Moskvy s prázdnýma rukama. Byl to paradox. Ostravští komunisté se vzepjali k nejvyššímu výkonu právě ve chvíli, kdy ztratili moc.

Generální stávka

Generální stávka byla naplánována na 27. listopad. A byla mohutná. Na náměstí se sešlo dvacet tisíc osob, tedy víc než při vzniku Československa v roce 1918. Lidé volali: „Už jsme tady!" Četlo se prohlášení Občanského fóra, co všechno je potřeba vykonat, především se ale zdůrazňoval fakt, že KSČ už je ze hry. Novou vládu bude schvalovat parlament.

Mocenský aparát v Ostravě byl ochrnut, Veřejná bezpečnost už nedokázala zasáhnout. StB přestala pracovat a soustřeďovala se na skartaci inkriminujících podkladů, zatímco jí pod okny jezdila kolona popelářských vozů s nápisy: StB na smetiště. Bylo rozhodnuto.

O tom, co se děje v Praze, o založení Občanského fóra a o přípravě generální stávky informovali i v Ostravě pražští herci. Na snímku je Karel Heřmánek.

AKCE HERCŮ. O tom, co se děje v Praze, o založení Občanského fóra a o přípravě generální stávky informovali i v Ostravě pražští herci. Na snímku z redakčního archivu je Karel Heřmánek.