Přestože bude severovýchodní obchvat Krnova jednou z největších investic v novodobé historii Krnova, veřejnost zatím k tomuto tématu moc informací nemá. Proto se krnovská organizace Strany zelených rozhodla dnes v 18 hodin ve Spolkovém domě u kina Mír uspořádat přednášku Michaela Cestra na toto téma.

ANO obchvat vítá

Odpůrci schválené trasy obchvatu doufali, že se hnutí ANO jako nový prvek v komunální politice pokusí revidovat kontroverzní úsek, který prochází ochranným pásmem prameniště pitné vody. Ukázalo se, že krnovští zástupci ANO obavy z ohrožení pitné vody nesdílí a současná trasa jim vyhovuje.

Iniciativa zelených

Přednášku o obchvatu pořádá krnovská organizace Strany zelených. Zelení sice s výstavbou obchvatu nesouhlasí, ale v takto pokročilé fázi příprav už nehodlají projekt blokovat a zaměří se jen na lepší informovanost veřejnosti.

„Když jsme nedávno zveřejnili základní údaje o obchvatu, vyvolalo to nečekaný zájem veřejnosti. Lidé se nás ptají, kudy obchvat povede a jak budou vypadat jednotlivá místa. Uvědomili jsme si, jak městský úřad zanedbal komunikaci s občany.

U nejdražší investiční akce v historii Krnova bychom čekali intenzivní informační kampaň, ale ta se nedostavila," zdůvodnil smysl přednášky zastupitel a místopředseda krnovských zelených Tomáš Hradil a zdůraznil, že zve odpůrce i zastánce obchvatu k věcné diskusi. Podle něj je obtížné nahlédnout do projektové dokumentace a vizualizace obchvatu.

Krnovským Zeleným vadí například to, že studie vlivu obchvatu na životní prostředí je dostupná pouze na městském úřadě, ale ne na jeho webových stránkách. „Přesto se Michaelu Cestrovi podařilo zpracovat ucelený materiál, z něhož se účastníci dozví řadu zajímavých informací," doplnil Hradil.

Stavět se začne nejspíš už příští rok

Minulý týden přišla do Krnova důležitá zpráva z ministerstva dopravy, kterému se obchvat Krnova podařilo zařadit mezi stavby s předpokladem financování z evropských fondů. Nemusí se tedy spoléhat pouze na národní zdroje.

„Vzhledem k tomu, že ke stavbě severovýchodního obchvatu Krnova bylo doloženo i pozitivní ekonomické hodnocení, stále počítáme s jeho realizací ve stejném rozsahu, v jakém byl vyprojektován a na který byla získána potřebná povolení. Předpokládám, že po zpracování zadávací dokumentace stavby bude neprodleně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a že stavba bude zahájena v roce 2016," uvedl náměstek ministra Tomáš Čoček.

Projektová dokumentace

Na stavbu obchvatu Krnova je ve Státním fondu dopravní infrastruktury letos vyčleněno 50 milionů korun, v rozpočtovém výhledu na příští dva roky se počítá s více než miliardou korun na jeho realizaci. Vloni vyhlásilo Ředitelství silnic a dálnic ČR výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby. Jeho průběh ale zbrzdilo odvolání jednoho z uchazečů k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

„Máme informaci, že otevírání obálek na zhotovitele projektové dokumentace by mělo proběhnout v polovině dubna," řekl místostarosta Michal Brunclík, který jako zástupce Krnova ve Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 hodlá podporovat také výstavbu obchvatů Opavy, Skrochovic a Města Albrechtic.

K větší informovanosti občanů Krnova chce přispět také vedení města a zorganizovat konferenci o problematice obchvatu Krnova. „Jejím cílem by mělo být sdělení aktuálních informací k výstavbě obchvatu a jeho představení občanům," uzavřel Brunclík.

Hlavní témata dnešní přednášky o obchvatu Krnova

>> kudy obchvat povede a jaké jsou jeho konkrétní prvky: křižovatky, mosty, estakády
>> kde jsou kritická místa obchvatu, jaké úpravy lze zvolit
>> jaké má město reálné možnosti změn oproti stávající projektové dokumentaci
>> jaká je ekonomika stavby
>> jak je to se statistikami o hustotě dopravy v Krnově
>> existují alternativy obchvatu a jiná řešení dopravní situace ve městě?
>> systémová a komplexní řešení dopravy v ČR a zahraničí

Sdružení obcí, které podporují dopravní trasu

Krnov je zakládajícím členem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Sdružení vzniklo před čtrnácti lety s cílem urychlit řešení dlouhotrvající špatné dopravní situace v západní části Moravskoslezského kraje.

Na poslední valné hromadě, která se konala v pondělí 23. března, bylo zvoleno jeho nové vedení. Předsedkyní se stala starostka Hrabyně Zdeňka Jordánová, město Krnov v předsednictvu zastupuje místostarosta Michal Brunclík, který na této pozici nahradil bývalou starostku Alenu Krušinovou.

Historie příprav obchvatu Krnova

O výstavbu obchvatu, který má odvést tranzitní dopravu z centra, usiluje město Krnov od poloviny 90. let. Na prosazení výstavby a zajištění finančních prostředků na stavbu spolupracuje s ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic i s poslanci z našeho okresu, ale především se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57, jehož je zakládajícím členem.