Pokuta je pravomocná, potvrdil ji předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj. Úřad to v pondělí uvedl v tiskové zprávě. Rafaj se případem zabýval opakovaně, původně měla radnice zaplatit o půl milionu víc. Mluvčí magistrátu Jana Dybová řekla, že město se s rozhodnutím seznamuje a zvažuje možnost podání správní žaloby.

Případ se týká tendru z roku 2012. Radnice původně čekala, že okna v obytných domech, které jsou v jejím majetku, vymění téměř za 170 milionů korun. Tendr vyhrála společnost RI OKNA s cenou 106 milionů korun.

Podle předchozích závěrů ÚOHS radnice postupovala diskriminačně. Stanovila speciální požadavky na to, jak mají okna vypadat. Konkrétně šlo například o minimální počet komor nebo stavební hloubku rámů. V součtu tyto požadavky zaručovaly konkurenční výhodu některým firmám.

„Zadavatel je při formulaci technických podmínek povinen dodržovat zejména zásadu nediskriminace. Pokud jsou technické podmínky stanoveny bezdůvodně přísně, může jít o jednání, které brání hospodářské soutěži, a to jak ve vztahu ke konkrétní zakázce, tak obecně," uvedl Rafaj.

Z takto nastavené soutěže jsou podle něj bez zjevného důvodu vylučováni dodavatelé, kteří nejsou schopni dostát těmto přísnějším požadavkům, kterých ale v konkrétním případě nebylo třeba.

„Proti původnímu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsme podali rozklad, který byl řádně odůvodněn. S obsahem nového rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se v současné době seznamujeme. S jeho obsahem se obeznamuje také Městská realitní agentura, která byla administrátorem veřejné zakázky a zpracovatelem zadávací dokumentace této zakázky," řekla mluvčí radnice. Dodala, že s ohledem na skutečnost, že ÚOHS nevyhověl argumentům města, zvažuje radnice, zda proti rozhodnutí podá správní žalobu.