Přes 250 lidí je v pořadníku opavského Seniorcentra. Většinou se jedná o Opavany ze seniorské kategorie, kteří požadují pomoc při řešení své bytové situace.

Řešení kapacitního nedostatku je jednou z priorit nového ředitele Seniorcentra Michala Jednličky.

„Osobní snahou je docílit výstavby penzionu č. 4. Momentálně máme celkem 144 bytových jednotek ve třech penzionech. Existuje pořadník, ve kterém je celkem 250 lidí. Máme projekt i pozemek, dořešit se musí finance. Kontaktoval jsem příslušné ministerstvo, s jehož zástupci jsem konzultoval možnosti financování. Je to o čase a o vůli. Čím dříve se tato akce rozjede, tím větší je šance, abychom úspěšně hledali dotaci," vysvětlil Michal Jedlička.

Před zastupiteli představil také další priority.

„Organizační věci není třeba měnit, spíše bych se zaměřil na rozšíření služeb, například v pečovatelské oblasti. Také bych se zaměřil na registraci služeb na kraj a následné zapojení krajských složek. Je to běh na delší trať, ale možné to je," informoval Michal Jedlička. Zastupitelka Hana Brňáková (Opavané) chtěla znát konkrétní kroky a strategii města v rozvíjení služeb v rámci Seniorcentra.

„Máme jakýsi komunitní plán, ten se bude měnit na základě veřejné potřebnosti. Jakým způsobem se služby budou rozšiřovat? Obecným trendem je zaměření na terénní práci, aby lidé dožívali v prostředí, na které jsou zvyklí," konstatovala Hana Brňáková. Michal Jedlička potvrdil, že hodlá rozšířit terénní pečovatelskou službu, protože v rámci vlastních ubytovacích kapacit není mnoho klientů, kteří by ji využívali.

„Zadání města se průběžně aktualizuje, další změny pravděpodobné přinese výsledek studie, kterou vypracovává Slezská univerzita," reagoval Michal Jedlička.

Opavský primátor Radim Křupala připomenul, že zásadní kroky ve směřování organizace by prošly jednáním zastupitelstva. Ředitel Seniorcentra také konkretizoval záměr registrace služeb na krajské úrovni.

„Jedná se o spolupráci v rámci domova pro seniory. Až k registraci dojde, budeme zařazeni do sítě služeb kraje, což pomůže tuto službu finančně stabilizovat," uzavřel Michal Jedlička.