Průběžné výsledky přitom podle ředitele vnějších vztahů RPG Petra Handla ukazují, že plán oprav pro rok 2012 se nejen podaří dodržet, ale dokonce bude opraveno více domů, než se původně plánovalo.

„Nejvýznamnější položku v rámci oprav a investic tvoří výměna oken. Ta je letos plánována u více než devíti tisíc bytů v 628 domech a vyžádá si zhruba 320 milionů korun. Oproti svému původnímu závazku program výměny oken o jeden rok urychlíme a dokončí jej už v roce 2013," informoval Pavel Klimeš, ředitel rezidenčního portfolia RPG.

Do kategorie velkých oprav patří například generální opravy rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, odpadního potrubí, elektrorozvodů ve společných prostorách domů, střech nebo balkonů. Tyto opravy byly pro letošek plánovány ve 288 domech s předpokládanými náklady okolo 280 milionů korun. „Díky úsporám dosaženým výběrovými řízeními se nakonec podaří za stejnou částku opravit ještě o 55 domů více," doplnil Petr Klimeš.

RPG Byty v současné době má 35,6 tisíce bytů s deregulovaným nájemným. „Dohoda na nájemném byla dosažena s devětadevadesáti procenty nájemníků. Prozatím bylo podáno jen padesát žalob na určení výše nájemného a samotné řízení bylo zahájeno jen ve čtyřech případech," vysvětlil Petr Handl s tím, že rok 2013 je poslední, kdy dochází k plošnému navyšování nájemného. „Maximální navýšení nájemného se pohybuje na úrovni pěti korun na metr čtvereční. S nájemníky jsme se ale na takovém postupném navyšování dohodli už na přelomu roku 2010 a 2011, kdy končila deregulace a uzavírali jsme nové smlouvy," upřesnil mluvčí RPG Byty Petr Handl s tím, že v roce 2014 by navýšení nájemného zahrnovalo jen případnou inflaci.

V následujícím roce chce RPG Byty investovat do oprav svých domů a bytů zhruba 1,3 miliardy korun.