Právě regionální dopravní priority v souvislosti s novou dopravní strategií Evropské unie byly jedním z hlavních témat mezinárodní konference Transport 2011, která se v uplynulých dvou dnech konala v Ostravě.

Uspořádalo ji Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Setkali se na ní zástupci Evropské unie, představitelé ministerstev dopravy Česka, Slovenska, Polska a Rakouska společně s řadou odborníků na dopravu a logistiku. Ti se věnovali nejen silniční, ale i železniční a vodní dopravě.

„Usilujeme o to, aby se východo-západní spojnice kraje se Slovenskem, silnice I/11, stala součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. Tak by se mohla její modernizace dostat do Operačního programu Doprava na léta 2014 až 2020 a byl by zajištěn přísun nutných finančních prostředků z EU,“ vysvětlil generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Miroslav Fabian.

Podle nové dopravní strategie představuje TEN-T hlavní dopravní síť v Evropě, ta má být vytvořena s perspektivou do roku 2030 a plnit funkci dopravní páteře jednotného trhu. Její součástí by měly být v jednotlivých státech a jejich regionech další trasy, které by měly na ni navazovat. Jejich výstavba a modernizace by měla být financována z peněz EU.

„Cílem je zajistit do roku 2050, aby se většina evropských občanů a podniků nacházela nejdále třicet minut cesty od hlavní sítě,“ píše se v komentářích nové dopravní strategie.