Kvůli enormně nepříznivému počasí, které mimo jiné ztěžovalo provádění přeložek inženýrských sítí, nebylo možné naplno se věnovat stavebním pracím na úseku označené číslem 3, tedy od křižovatky ulic Zemědělské a Křivé po křižovatku prvního ramene ulice Dělnické.

V reálu dojde na rozdělení prací na úseku do dvou etap. „Prioritou je zprovoznění jednosměrného úseku ulice Zemědělské od hospody u Berana po spojku k ulici Opavské. Přesto dojde k prodloužení termínu omezení do 30. září," uvádí v oficiální zprávě Pavel Brumek ze společnosti Skanska, která stavbu provádí. Druhá etapa, tzn. mezi ulicemi Opavskou a Zemědělská po ulici Dělnickou, by měla být dle předpokladu hotová do 10. října.

Vinou zdržení na úseku číslo 3 pak dojde rovněž k posunutí termínu uzavírky na úseku číslo 4, což znamená od ulice Opavské směrem na Podhradí, v místech křižovatky s ulicí Zemědělskou. Nový termín zní od 1. října do 16. listopadu.

„Uvědomujeme si problémy, kterým jsou obyvatelé vystaveni vlivem výstavby silnice II/462. Děláme vše pro to, abychom dopady na obyvatele v co největší míře zmírnili. Pokud nám počasí dovolí, budeme se snažit o urychlení výstavby," dodává Pavel Brumek.

Doplňme, že v rámci projektu bude změněna silnice mezi Vítkovem a Větřkovicemi, bude rozšířena a vyvýšena v délce 3,61 kilometru a dojde rovněž na změnu organizace dopravy ve Vítkově, kde navíc vznikne i zcela nový velký kruhový objezd.