Před senátem okresního soudu v Novém Jičíně stanul včera jediný svědek, a to zástupce společnosti ČEZ distribuce. Ten uvedl, že šlo o standardní uzavření smlouvy. Obec Hladké Životice zaslala žádost o poskytnutí daru ve výši osmi set tisíc korun. Jednu jeho polovinu pak obec použila na stavbu protipovodňových zídek, druhou polovinu převedla na účet tehdejší společnosti Gravel-stone. A právě tento převod finančních prostředků soud zajímal.

„Obec musí zaslat doklady, že ten dar byl použit pro zadané účely v tomto případě by byla požadována také fotografie z místa," uvedl zástupce ČEZ distribuce. Zároveň na dotaz soudce sdělil, že nikdo na daná místa nejezdí, aby ověřil, jak jsou darované peníze využity.

„Je obvyklé, aby se peníze poskytly na účet další společnosti?" tázal se svědka soudce. „Dar šel na účet obce a není v silách ČEZ distribuce ovlivnit, jak s ním pak obec naloží, zda jej třeba předá na společnost, která by splnění požadavku zajistila," odpověděl svědek.

Měl vzniknout rybníček

V případě Hladkých Životic a společnosti Gravel-stone se jedná o to, že společnost měla zvelebit retenční nádrž na okraji obce. Z ní měl vzniknout jakýsi rybníček pro rybáře se zázemím i pro rekreaci. K tomu nakonec nedošlo a firma peníze obci vrátila, když nastoupilo po volbách nové vedení.

Podle Jaroslava Petržely to byl zřejmě on, kdo navrhl, aby se částka osm set tisíc korun rozdělila na dvě půlky. „Pan Adamec investoval do přilehlých pozemků a měl zájem o vybudování rekreačního areálu v lokalitě. Tak jsme se dohodli, že zbytek částky nad tuto sumu na protipovodňová opatření by doplatila obec a zbytek peněz na rybníček by doplatil pan Adamec," upřesnil exstarosta Jaroslav Petržela.

Dále se soudce zeptal, zda zástupce firmy Gravel-stone Josef Adamec nějak podmiňoval vybudování rekreačního areálu u rybníčku dotací nebo darem od obce. „Iniciativa pana Adamce nebyla podmíněna tím, že by obec nějak spolufinancovala tu rekultivaci. Věřil jsem a věřím dodneška, že jeho zájem o tu lokalitu přetrvává a investování jeho prostředků bude provedeno, jak slíbil. To ale slíbil jen mezi námi dvěma," zněla odpověď Jaroslava Petržely s tím, že bylo také domluveno, že po vybudování rybníčku by Josef Adamec předal areál bezúplatně do správy obce.

Soud si na příští jednání přizval ještě dalšího svědka.

Líčení, při němž je Jaroslav Petržela veden jako obžalovaný, se týká údajného pojistného podvodu, kdy podle tvrzení tehdejších zástupců obce blesková povodeň v roce 2009 zničila zahradní techniku, kterou obec musela odepsat, a zmíněného převodu peněz na účet firmy Gravel-stone.