Dětští kardiologové v ostravské fakultní nemocnici už dva měsíce vyšetřují malé pacienty vysoce výkonným ultrazvukem. Přístroj, který disponuje unikátním softwarem, speciálně upraveným právě pro vyšetření dětí, je v kardiologii považován za nejmodernější svého druhu. A v dané sestavě je výjimečný i v rámci republiky.

„Tento ultrazvuk umožňuje velmi precizní vyšetření malých pacientů a kromě velmi přesných výsledků nabízí i možnost dalšího rozšiřování," objasňuje Tomáš Gruszka, primář zdejšího oddělení dětské a prenatální kardiologie. Zmíněné pracoviště poskytuje péči dětem s vrozenými a získanými onemocněními srdce a oběhové soustavy. Specializuje se rovněž na kardiologii dosud nenarozených dětí. U nastávajících maminek jsou prováděna odborná vyšetření srdce plodu nejčastěji mezi 19. a 21. týdnem těhotenství.

„Potřebu pořídit nový ultrazvuk vyvolal i stále rostoucí počet vyšetření," podotkl primář Gruszka. Zatímco v roce 2011 na oddělení stávajícím přístrojem vyšetřili zhruba 3500 dětí a provedli minimálně 1500 prenatálních vyšetření, loni se tyto počty zvýšily na pět tisíc vyšetření dětí a dva tisíce vyšetření těhotných žen.

Co nejméně energie

Jednou z výhod nového ultrazvuku je unikátní software zaměřený speciálně na vyšetření dětských pacientů. „Echoakustické podmínky jsou velmi individuální, podíl vody v lidském těle je u každého člověka jiný a také se samozřejmě mění od novorozeneckého až po dospělý věk. Aby vyhodnocení výsledků ultrazvuku odpovídalo podmínkám konkrétního človíčka, musíme využívat co nejkvalitnější software," vysvětlil Tomáš Gruszka. Jak doplnil, důležitou podmínkou také je bezpečnost přístroje. To znamená, aby do těla procházelo co nejméně energie. „Odpovídá to maximální snaze neovlivnit při prenatálních vyšetřeních vyvíjející se plod jakýmkoliv negativním způsobem," podotkl primář.

Srdeční vady patří k nejčastějším vrozeným vývojovým vadám u dětí. Zhruba třetina z nich bývá kritická a je nutné je včas léčit nebo operovat. Velkou skupinu pacientů oddělení dětské a prenatální kardiologie tvoří také malí pacienti s dalšími problémy, jako jsou šelesty, bolesti na hrudi, stavy po zánětech. „Všechny významné srdeční vrozené vývojové vady se snažíme detekovat co nejdříve," říká primář Gruszka a doplňuje, že právě díky novému ultrazvuku lze srdeční vady zachytit již u plodu v období přelomu prvního a druhého trimestru.