Jeho úkolem bude zajišťovat závěrečnou etapu léčby. Má také usnadnit přechod hospitalizovaného pacienta do následné ambulantní péče a poté do domácího prostředí. Zřízení denního stacionáře umožní zkrátit rovněž délku hospitalizace a začít s včasnou rehabilitací pacientů.