„Není tam nic, s čím bych se jako primátor, ale hlavně jako občan neztotožnil," konstatoval havířovský primátor Zdeněk Osmanczyk.

O co vlastně v samotné Výzvě jde? Především upozornit na neřešené problémy týkající se nepřizpůsobivých obyvatel, jako je zneužívání sociálních dávek nebo vysoká kriminalita. Starostové chtějí také vytvořit tlak na zákonodárce, aby začali problém řešit a přijali nějaká opatření.

„Je třeba změnit přístup státu k problematickým skupinám obyvatel a že jim není možné jen stále ustupovat a všemožně je podporovat bez toho, že by nám všem, kteří na ně doplácíme, něco vraceli," říká primátor Karviné Tomáš Hanzel.

Přestat by prý mělo parazitování na systému vyplácení sociálních dávek a podpory lidí, kteří nechtějí pracovat.

„Když se do sociální sítě dostane člověk, který celý život pracoval, bude mít mizivé výhody a bude rád, když po dlouhém běhání po úřadech vůbec něco dostane. Naopak „nemakačenkové" si stále nacházejí cesty, jak na nás všech vydělávat," doplnil Hanzel.

Pokud se nebude problém urychleně řešit, není prý vyloučeno, že se společnost začne radikalizovat.

„Vidíme to v severních Čechách. Zatím je to pár radikálů, ale pokud se nezačne nic dít, tak to přeroste a tito radikálové se dostanou na radnice a do parlamentu," obává se starosta Horní Suché Jan Lipner, který svůj podpis připojil již před několika týdny.

Situací se prý zabývali také na Svazku měst a obcí okresu Karviná. „Na minulém zasedání jsme to jednohlasně podpořili. Každý ze starostů dal několik legislativních návrhů na zlepšení situace," dodal Lipner.

Ten také bude prosazovat, aby se tato problematika dostala na program celostátního sněmu, který proběhne v Českých Budějovicích. Jako jeden z největších problémů vidí zrušení veřejné služby.