Celkem 54 vzrostlých stromů padne na českotěšínském Nábřeží Míru v rámci výstavby dětského hřiště, cyklostezky, stezky pro bruslaře a další revitalizace tamního příhraničního parku. Kácení vzrostlých stromů se nelíbí některým obyvatelům města, kteří na toto reagovali peticí. Projekt, v jehož rámci kácení probíhá, už ale i tak poběží beze změn dál.

„Petice rozhodně není zaměřená proti tomuto projektu a revitalizaci parku. Právě naopak. Myslíme si ale, že projekt mohl být více šetrný právě k daným stromům, které tady rostly spousty let, a pro naše město s jedním z nejhorších ovzduší v republice jsou přece stromy nesmírně důležité. Myslíme si, že se kácení mohlo mnoha stromům vyhnout a dílo šlo udělat trochu jinak," vysvětluje autor petice Milan Koch.

Ten petici uvedl v život před několika málo dny. Nejen pomocí sociálních sítí se pod ni podepsalo několik stovek lidí z Českého Těšína, ale také z jiných měst.

Samo město Český Těšín ale uklidňuje veřejnost tím, že pokácené stromy nahradí další výsadbou. „V rámci projektu Zahrada dvou břehů bylo na Nábřeží Míru odstraněno 54 stromů ze stávajících 400. Všechny pokácené dřeviny budou nahrazeny adekvátní výsadbou," slibuje mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková.

Město pak přiznává, že část stromů skutečně musí ustoupit plánované cyklostezce nebo vybudování nového hřiště pro děti. Kácení dalších je ale již dlouhodobě plánováno s ohledem na jejich špatný zdravotní stav. „Asi dvě třetiny těchto stromů jsou napadeny dřevokazným hmyzem, houbami nebo jmelím, mají prosychající koruny, časté defekty v korunách nebo na kmeni a nezhojené rány," vysvětluje českotěšínská mluvčí.

„Cílem revitalizace je pěkný park s návratem k původní jasanové aleji. Letos vysadíme 52 kusů jasanů a dubů vysokých zhruba 3 metry, které porostou 60 80 centimetrů za rok. Kromě toho doplníme vše keřovými stanovišti. Toto keřové patro, které je důležitým biokoridorem a místem pro hnízdění ptáků a krytem pro drobnou zvěř, zde citelně chybělo," doplnil informaci krajinářský architekt Petr Šiřina, který od roku 2008 spolupracuje s radnicí na revitalizaci městské zeleně na nábřeží.