Tělocvična vyjde na 64,6 milionu korun, přičemž 52,4 milionu pokryje evropská dotace. Stavbu loni na podzim trochu zbrzdil nutný archeologický průzkum. Našly se zde říční sedimenty z období středověku a také základy opavského hradu, později zámku, jenž mohl být postaven okolo roku 1400.

Archeologové však už dávno svou práci dokončili, v lednu a únoru se pak začaly rýsovat základy tělocvičny. Za čtvrt roku stavba razantně změnila svou vizáž. Obvodové zdi už stojí a vše, jak se zdá, pokračuje podle plánu.

„Mám z toho velkou radost. V červnu se bude dělat na omítkách, čeká nás také vzorkování, budeme vybírat obklady, pracovat se bude na dělicích stěnách a vnitřním vybavení," popisovala Milada Pazderníková, ředitelka Slezského gymnázia, jež bude mít novou tělocvičnu ve správě.

Původně se počítalo s tím, že by studenti tuto halu mohli využívat už od nového školního roku, stavba se však nakonec bude předávat až v prosinci.

„Stavebně to je velmi náročná záležitost. Pracovní doba zaměstnanců dané firmy, která tělocvičnu staví, musela být už tak prodloužena. Kdyby se to mělo stihnout v původním termínu, museli by pracovat dvanáct hodin denně, a to včetně víkendů, což by bylo neúnosné," popisovala dále ředitelka Slezského gymnázia a jedním dechem dodala:

„Proto se předání posunulo až na letošní prosinec. Byla bych velmi ráda, kdybychom mohli nové prostory využívat už od druhého pololetí."

Nejen studenti budou mít v této hale velké sportovní možnosti. „Hrací plocha půjde posuvnou stěnou rozdělit na dvě poloviny. Vzniknou tak dvě volejbalová hřiště. Bude zde úplně nové zázemí, prostory pro audiovýstupy, nářadí a mohla bych pokračovat," připojila několik postřehů Milada Pazderníková s tím, že součástí by se měla stát také malá posilovna.

Slezské gymnázium tělocvičnu potřebovalo jako sůl, protože doposud studenti mohli cvičit v daleko menších prostorách přímo v budově školy nebo složitě docházet jinam. Cílem je zde udržovat celodenní provoz. Vzniknout by měla nová pozice správce, který bude mít halu na starosti.

„Nebudou ji využívat pouze naši studenti. Jakmile bude stavba předána, plánujeme oslovit třeba Mendelovo gymnázium nebo hotelovou školu, jež se nachází v těsné blízkosti," uzavřela.