„Strategický plán rozvoje obce je nejen nezbytným předpokladem pro racionální řízení a spravování obce, ale v současné době je také jedním ze základních předpokladů pro úspěšné ucházení se o finanční dotace a podpory na významnější investiční akce. Koncepce rozvoje obce Těrlicko je nutným předpokladem také pro územní plánování a pro aktivní zapojení obce do oblastních a regionálních integrovaných rozvojových plánů," vysvětlil Vavřinec Fójcik, člen zastupitelstva obce a předseda výboru pro rozvoj obce, který byl předkladatelem strategického plánu.

Těrličtí si vytyčili několik bodů, kterým se chtějí věnovat prioritně.

Chtějí například revitalizovat část původní obce, která byla ušetřena před zaplavením přehradou. Jde o lokalitu okolo Promenádní ulice. Modernizací by mělo projít náměstí.

„Náměstí a jeho okolí chceme zvelebit, dostavět a rozvíjet na základě závěrů vyplývajících studií a SWOT analýzy k možnosti výstavby sportovní haly, využití prostoru pod Kulturním domem se zřetelem na plánovanou výstavbu Duchovního centra a na potřeby dostatečné parkovací kapacity v centru obce. Těrlicku velmi schází sportovní hala, která by měla být v blízkosti ZŠ, ale najít vhodné místo pro tak velkou stavbu v hustě zastavěném centru obce není snadné. Upozorňujeme také na význam vhodného řešení fasád domů zejména v centru obce. Nechali jsme architektům zpracovat návrh vzhledu fasád na náměstí a doporučujeme, aby ve spolupráci s vlastníky dotčených nemovitosti byl dodržen" uvedl Fójcik.

Rekreace na Těrlické přehradě.
Mnoho úkolů si Těrličtí stanovili v oblasti rekreace a turistického ruchu. Vytvořit zázemí pro hromadné akce chtějí na Kostelci, kde se koná tradiční pouť a turisté tam hojně navštěvují i pamětní místo letecké havárie Žwirki a Wigury.

U přehrady plánují vybudovat síť cyklostezek s odpočívkami a informačními tabulemi. Dokončena by měla být i pěší stezka u přehrady vhodná pro nordic walking a do budoucna počítají i se stezkou pro bruslaře.

U Jaškovské krčmy by mělo být postaveno molo s přístavištěm menších plavidel.

„Ve strategickém plánu také navrhujeme připravit projekt stálé expozice o historii obce s modelem Těrlicka před zatopením a najít vhodné umístění této expozice a infocentra," dodal Fójcik.

Koncepce rozvoje nezapomíná ani na místní část Hradiště. Tam by se lidé měli dočkat kanalizace, zvelebení okolí kulturního domu, včetně jeho rekonstrukce.

Značný prostor věnujeme plánům ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a dopravní obslužnosti. Navrhujeme stavbu kruhového objezdu na hlavní křižovatce v obci a také řešení křižovatky v Hradišti na Třanovické ulici a dobudování bezpečných chodníků u hlavních silnic. Ve spolupráci s okolními městy a krajským úřadem chceme zdokonalovat systém veřejné hromadné autobusové dopravy s návaznosti na vlakové spoje v Havířově a v Českém Těšíně," dodal Fójcik.